Mehmet Özay                                                                                              20.02.2018

Ankara Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Asya–Pasifik Araştırmaları Merkezi (APAM) tarafından, 19 Şubat günü “Exchange of Experiences for the Future: Japanese and Turkish Humanitarian Aid&Support Activities in Conflict Zones” (Gelecek İçin Tecrübelerin Paylaşımı: Çatışma Bölgelerinde Japon-Türk İnsani Yardım&Destek Çalışmaları) başlıklı bir sempozyum gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi 100. Yıl konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyumda, Türkiye ve Japonya üniversiteleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilirken verimli bir etkileşim olarak dikkat çekti. Sempozyum Türkiye ve Japonya’nın çatışma bölgelerindeki insani yardım ve destek faaliyetlerinin masaya yatırılması bağlamında önemli değerlendirmelere konu oldu.

Son dönemde uluslararası gündemi teşkil eden Suriye, Arakan gibi savaş ve çatışma bölgelerinde şiddete maruz kalan halkların konu olduğu göç olgusu çeşitli yönleriyle ele alındı. APAM başkanı Prof. Dr. Ali Merthan Dündar Hocamızın neredeyse tek başına çabasıyla gerçekleşen etkinlikte iki ülkeden akademisyenler, çeşitli devlet ve sivil kuruluşlarının saha çalışanları ve araştırmacılardan oluşan toplam 16 katılımcı dört farklı oturumda çalışmalarını ortaya koydular. Ankara Üniversitesi’nin yanı sıra, Japonya Büyükelçiliği, JICA, Japon Vakfı’nın destek verdiği program, Japonya’nın çiçeği burnunda Ankara büyükelçisi Akio Miyajima tarafından yakından  takip edildi. Sempozyumun sonunda, büyükelçilik rezidansında verilen yemek, Sayın Büyükelçi ile katılımcıların birebir sohbetleriyle daha da anlamlı bir boyuta taşındı.

Sunumların bir ucu Türkiye ve Ortadoğu merkezli iken diğer bölümü Afrika ve Güneydoğu Asya’ya kadar uzanıyordu. Japonya Yardım Kuruluşu (AAR-Japan), PARC Halklararası İşbirliği (PARCIC) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA)’nın Türkiye’deki Suriyeli göçmenlere yönelik faaliyetleri, Kenya’daki kamplarda yaşam süren göçmenleri, Ürdün’deki Filistinli göçmenleri, BM Mülteciler yüksek komiserliği’nin Türkiye’de mülteciler konusu, Türk Kızılay’ının Türkiye’deki Suriyelilere yönelik çalışmalarını ele alan çalışmaların yanı sıra, Açe’de tsunami sonrasında gündeme gelen yardım faaliyetleri ve bugüne etkileri üzerinde duruldu. Sunumların sahada karşı karşıya kalınan olgular çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu bağlamda eleştirel bir nitelik taşıması hiç kuşku yok ki, bu tür akademik çalışmalarda arzu edilen bir husustur.

Yukarıda adı zikredilen Japon kuruluşlarına mensup bazı çalışanların son beş yıldır Türkiye’de bulunmaları ve bu süreçte Suriyeli mültecilerin yanı sıra bazı yerel yönetimlerle sürdürdükleri İşbirleri dikkatle izlenmeyi hak ediyor. Bununla birlikte, bu süreçlerde sadece izleyici konumunda kalmayıp, aktif ve yapıcı işbirliklerinin kapısını aralayacak projelerin hayata geçirilmesinde fayda olduğuna kuşku yok.

Etkinliğin, birbirine yakınlık duyan iki ulusa mensup katılımcılar arasında gerçekleştirilmesi, sunumlardan hasıl olacak potansiyel etkileşimin ötesinde anlam ifade ediyordu. Zaten Merthan Hocanın da bu etkinliğe karar verip hayata geçirmesinde böylesi bir boyut bulunuyor. Bu sempozyumda sunulan bildirilerin yakında yayınlanacak olması ise bir başka safhaya yani yapılan işin kalıcılığına işaret ediyor. Aynı zamanda, Japon Büyükelçisi’nin de dile getirdiği üzere, bu sempozyumun devamı konusunda bir irade ortaya konması ayrıca sevindiriciydi.

Bu etkinliği organize eden Sayın Merthan Dündar Hoca’ya teşekkür ederken, bu ve benzeri çalışmaların aralıksız sürdürülmesi temennisinde bulunuyoruz.

LEAVE A REPLY