Mehmet Özay                                                                                                            20.06.2024

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, dün ve bugün Kuzey Kore ve Vietnam’a resmi ziyaretlerde bulundu…

Putin’in ziyaretlerinin, Rusya’nın Kuzey Kore ve Vietnam ile ikili ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmesi kadar, başta Doğu Avrupa’da savaşın devam ettiği bir döneme denk gelmesi kadar diğer küresel gelişmelerle de bağlantılıdır.

Putin Pyongyang’da

Putin, ilk olarak dün yani, 19 Haziran’da Kuzey Kore’de devlet başkanı Kim Jong Un ile Pyongyang’da biraraya geldi.

Putin’in kısa ancak, önemli Kuzey Kore ziyaretinde, “karşılıklı yardımlaşma” adı verilen ikili güvenlik anlaşması imzalanması dikkat çekti.

Tarafların olası bir saldırıyla karşılaşmaları halinde gelişmelere doğrudan taraf olacakları anlamına gelen anlaşma Rusya’nın genelde, Doğu Asya özelde ise, Asya kıtasında askeri varlığını pekiştirmesi olarak yorumlanabilir.

Vietnamla önemli süreç

Putin, Pyongyang ziyaretinin ardından dün, geç saatlerde Vietnam’a geçti.

Vietnam komünist partisi genel sekreteri Nguyen Phu Trong’un resmi daveti üzerine Vietnam’da bulunan Putin, üst düzey bir ilgiyle karşılandı.

Bu sabah yapılan resmi karşılama töreninin ardından, taraflar arasında görüşmelerde, iki ülke arasında yeni işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İki ülke arasında, ticaret, ekonomi, bilim, teknoloji ve insani çalışmaları, kapsamlı stratejik işbirliğinin alt başlıklarını oluşturuyor.

Bugün yirmiyi aşkın anlaşmaya imza atılması, son dönemde gelişme gösteren küresel gelişmeler çerçevesinde iki ülkenin daha da yakınlaşması anlamına geliyor. Bu yakınlaşmanın, iki ülke ilişkilerinin 75. yılı olan 2025 yılına az bir süre kala gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Putin’in Vietnam ziyaretinin özellikle, iki ülke arasında yakın işbirliklerini hedefleyen anlaşmalar zinciriyle gündeme gelmesi, son dönemde bölgesel ve küresel gelişmeler dikkate alındığında tahmin edilir konulardı.

Her ne kadar, görüşmelerde açıkça askeri ve güvenlik işbirlikleri açıkça konuşulmasa da, Putin’in ziyaretinin iki ülke arasında normalleşme süreci olarak yorumlanabilir. Ve görüşmeler de, zaten bu şekilde seyretti.

ABD’den tepki

Öte yandan, Rusya’nın, Kuzey Kore ve Vietnam’la imzaladığı anlaşmaların hem, ABD ve hem de, Çin tarafından yakından takip edildiğini söyleyebiliriz.

Özellikle, Rusya ve Vietnam ilişkilerinin, kapsamlı işbirlikleriyle ortaya konulduğu üzere ‘normalleşme’ sürecine girmiş olması, ABD tarafından tepkiyle karşılandı.

Öyle ki, Vietnam’ın dış ticaretinde ilk sırada yer alan ABD’den gelen ilk açıklamalarda, Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesinden duyulan tepki dile getirildi.

ABD’nin gizli/açık tehditkâr bir uslübu içinde barındıran yaklaşımı dikkate alındığında, Vietnam’ın Rusya’yla ticari ilişkileri geliştirmesi halinde olası ticari yaptırımların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Putin’in hedefinde ticari ilişkileri geliştirmek olmadığı söylenemez. 2022 verilerine göre, Vietnam-ABD ticari ilişkileri 123 milyar dolar, Vietnam-Çin ticari ilişkileri 175 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Rusya-Vietnam ticari ilişkileri sadece 3.5 milyar dolar civarında.

Bugün varılan işbirliği anlaşmalarının, iki ülke ticaret ve ekonomik işbirliğine yansıyacak boyutlarının önümüzdeki dönemde meyvelerini vereceğini düşünmek mümkün.

Çin’in bu ziyarete bakışını hiç kuşku yok ki, birbiriyle yakın işbirliğiyle dikkat çeken Rusya-Çin arasında Doğu Asya’da rekabet şeklinde algıladığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Üstüne üstlük, Güney Çin Denizi’nde kıta sahanlığı sorunun yaşandığı Vietnam açıklarındaki Vietnam petrol ve doğal gaz sondaj bölgelerinde Rus firmalarının da bulunması, Çin-Rusya ilişkileri açısından potansiyel bir anlaşmazlık nedenidir.

Putin’den destek arayışı

Putin’in Doğu Avrupa’da Ukrayna’da devam eden savaşın hem, Kuzey Kore ve hem de, Vietnam’da gündeme gelmesine şaşırmamak gerekiyor.

Putin, Ukrayna konusunda Batı karşısında sergilediği haklılığını, Kuzey Kore ve Vietnam’a yaptığı ziyaretlerle, anlaşmalarla ve aldığı destek açıklamalarıyla pekiştirmiş olduğunu söyleyebiliriz.  

Kuzey Kore devlet başkanı Kim Jong Un, Ukrayna konusunda Putin’e açık destek verirken, Vietnam yönetimi, ‘bambu politikası’ adı verilen kavramla Ukrayna sorunu karşısında tutumunu belirliyor.

Bu politika, taraflardan herhangi birini açıkça destekleme eğilimi göstermezken, çatışan taraflara eşit mesafe ile çözüme kapı aralamayı amaçlıyor.  

Kuzey Kore ve Vietnam’dan tutum farkı

Putin’in ziyaretleri çerçevesinde, Kuzey Kore ile Vietnam’ın siyasi tutumlarını farklı değerlendirmek gerekiyor.

Öyle ki, dış dünyaya kapalı ülke konumunu sürdüren Kuzey Kore’nin, Soğuk Savaş döneminde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’yle (SSCB) olan yakın ilişkisinin, 1989 sonrasında görece gerilediği bir gerçek.

Bu çerçevede, Putin’in Pyongyang’a yaptığı ziyareti, hiç kuşku yok ki, Rusya’nın dış politika Doğu Asya’ya yönelik yeni bir adımı olarak değerlendirmek mümkün.

Bununla birlikte, bugün uluslararası gelişmelerde tanık olunan değişimler öyle anlaşılıyor ki, Rusya’yı Kuzey Kore’ye yaklaştırmış durumda.

Putin, gelişmelere paralel olarak Pyangyong’da ikili güvenlik işbirliğini gündeme getirmesini, iki ülke yakınlaşmasının bir göstergesi olduğu aşikâr.

Vietnam: İstikrarlı ülke

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) üyesi olan Vietnam ise son dönemde ortaya koyduğu istikrarlı kalkınma politikasıyla hem, bölge ülkelerinde hem de, küresel güçler tarafından takdirle karşılandığı gibi, ilgili ülkelerle yakın işbirlikleri de bu temel üzerinde yükseliyor.

Putin’in bugün Vietnam’a yaptığı ziyareti de bu bağlamda ele almak gerekiyor.

Putin, Vietnam’a ilk ziyaretini 2001 yılında devlet başkanlığından kısa bir süre sonra gerçekleştirmişti.

Ardından, 2006, 2013 ve 2017 yıllarında özellikle APEC toplantıları bağlamında Vietnam’a resmi ziyaretleri oldumştu. Putin, bugün beşinci kez Vietnam’da…

Ziyaret çerçevesinde, Putin’e yönelik dikkat çekici ilgi gözlerden kaçmıyor.

Bunun, komünist bir siyasal rejimle idare edilen Vietnam’da halkın ve hükümet çevrelerinin Soğuk Savaş dönemi Rusya’sının izlerini Putin’de görmelerinden kaynaklandığını söylemek mümkün.

Ancak daha derinde, 1970’li yıllarda, ABD ve Fransa’nın Vietnam’da giriştiği askeri harekat sürecinde SSCB’nin Vietnam’a verdiği destek önemli bir yer tutuyor.

Bu anlamda, Vietnam’da Rusya’ya yönelik bir anlamda, romantik bir tarihsel görünüm ortaya çıkarken, Rusya’da yaşanan değişimler sonrasında Putin’in geçmişe dair benzer bir algıya sahip olup olmadığı ise tartışılabilir.

Vietnam’ın, yanı başındaki tarihsel olarak sorunlar yaşadığı dev komşusu Çin karşısında özellikle, Obama döneminde ABD ile olan yakınlaşması sonrasında bugün, Rusya ile gayet önemli ikili işbirlikleri anlaşmaları imzalaması, Vietnam’ı dış politikada çoklu fırsatlara sahip bir ülke konumuna getirmiş durumda.

Vietnam’ın uluslararası güçler nezdindeki bu kabul edilebilirliğini, hiç kuşku yok ki, son dönemde gerçekleştirdiği önemli kalkınma süreçlerine bağlamak yanlış olmayacaktır.

Öyle ki, ASEAN üyesi olan Vietnam’ın, bu bölgesel birlik üye ülkeleriyle ilişkileri, yakın komşuları ve küresel güçlerle işbirliği, dış politika karnesine çok yönlü geliştirme stratejileri nedeniyle başarı olarak geçiyor.

Vietnam, komünist rejimle idare edilmesine rağmen, hem, doğu ve hem de, batı ile ilişkilerini so dönemde önemli ölçüde artırmış durumda.

Vietnam’ın Çin’le tarihsel olarak yaşadığı çelişkilerine ve Batı ile olan ideolojik ayrışmasına rağmen, ekonomik işbirlikleri noktasında her iki tarafla da ilişkilerini sürdürmesi, aslında Vietnam’ın doğru yolda olduğunun bir ifadesidir.

Vladimir Putin’in Doğu ve Güneydoğu Asya’da iki ülkeye yaptığı resmi ziyaret, Ukrayna savaşı sürecinde Batı’yla ilişkileri zayıflayan Rusya’nın, Doğu’da eski iki dost ülkeyle ilişkilerini yeniden güncellemesi anlamına geliyor.

LEAVE A REPLY