The book of ‘Arakan Muslims’ of Mehmet Özay, freelance writer for www.dunyabulteni.net, has just been published in Istanbul. This book reveals the big picture of the conditions in which Arakanese (Rohingya) Muslims have been living historically. The writer argues that without understanding the historical and modern aspects of the problem it is impossible to find concrete and permanent solution. In addition, it informs about current situations and offers some solutions.

Dünya Bülteni yazarlarından Mehmet Özay’ın Arakan Müslümanları kitabı çıktı. Özay, Arakanlı Müslümanların karşı karşıya oldukları sorunla ne yüzleşmek mümkün ne de çokça arzu edilmesine rağmen çözüm bulmanın mümkün olmadığını ifade ediyor

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi
Merkezi hükümette çoğunluğu oluşturan Burma Budistlerinin neden Arakan etnisitesini onlarca yıldır ülkeye ve ülke halkına yabancılaştırma çabası içinde oldukları; bunda Müslüman olmalarının rolü ile İngiliz sömürgeciliği döneminde geliştirilen siyasetin bugüne yansımaları; özgürlük mücadelesinde devletin kurucu babası rolündeki Aung San’ın etnik unsurlarla hangi bağlamlarda ilişkiler geliştirdiği ve bunda Müslümanların yeri ve devletin temellerini kurarken bunun nasıl bir işlevsellik kazandığı; San’ın katledilmesinin ardından komünizmle, bu toprakların antropolojik bir gerçekliği olan Budizmle de eklemlenen mutlak Burma milliyetçiliğinin ülkenin diğer asli, ancak minor etnik unsurları üzerindeki baskı araçları vb. sorular, sorunlar üzerinde durmadan, araştırmadan, anlamadan, tartışmadan ve de nihayetinde politika geliştirmeden bugün Arakanlı Müslümanların karşı karşıya oldukları sorunla ne yüzleşmek mümkün ne de çokça arzu edilmesine rağmen çözüm bulmak…
Mehmet Özay,   Arakan Müslümanları, Okur Kitaplığı Yayınları, 2013.

http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=241063

LEAVE A REPLY