(English)

He was born in Istanbul on 30th January, 1969. He started his academic career at Hacettepe University and later on received Bachelor’s Degree from Marmara University, graduating in 1997 from the Department of English Teacher Training, Education Faculty.

He went on to earn his Master’s Degree in Sociology and Anthropology in the year 2000 at “Institute of Middle East and Islamic Countries”, Marmara University, by writing thesis about Anthony Giddens and His Sociology. And he got doctorate degree with the thesis titled “Modernization-Secularization-Religion Relations in Contemporary Sociology” from Theology Faculty of Marmara University in 2006. While receiving academic degrees, he has translated some books from English to Turkish language in the field of social sciences.

Between 2007-2010, he became a volunteer lecturer in various departments at IAIN Ar-Raniry, such as English Language Department, Post-graduate Studies and Social-Anthropology in the department of Social-politics (SOS-POL) at University Syah Kuala (UNSYIAH). He has been lecturing in degree and post-graduate classes and at the same time conducting two research projects funded by Research Management Center since June 2010 at University Technology Malaysia, Skudai, Johor Bahru. He is also conducting researches in variety fields such as Aceh history, and sociology, Turk-Malay relations, Southeast Asian history, traditional Islamic education in Southeast Asia.

He lectured in degree and post-graduate classes and at the same time conducting research projects funded by Research Management Center at UTM (2010-2013). The research activities included the subjects as follow: Colonial Education; Malay Language and Nationalism; Traditional Islamic Education in Malay World; Aceh History and Sociology; Ottoman/Turk-Malay Relations; Southeast Asian History, etc.
The academic articles as products of research activities during all these years in Indonesia and Malaysia were presented at various international conferences and published in Turkish, English languages in international journals.
He worked at Ibn Haldun University between the years 2017-2021, till September.

Titles of his books and book chapters published in Turkish, Indoneian and Malay languages are as follow:

ASEAN: Asya Yüzyılında bölgesel Birlik ve Güncel Yaklaşımlar, İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları. (2021);

Siyaset ve Yönetim, Medeniyet Değerlerimiz, Evrensel Değerler, İstanbul. (2020);

Kesultanan Aceh dan Turki: Narasi Sejarah dan Ingatan Lokal, (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları, (2020);

Sekülerleşme ve Din: Batı’da Sekülerleşme Teorileri ve Tartışmaları, 2. Baskı, (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, (2020);

Arakan Müslümanları: Myanmar’da Vatandaşsızlıktan Soykırıma Bir Halkın Hikâyesi, 1. Baskı, (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, (2019);

Açe, (Medeniyet şehirleri serisi), İstanbul: İlke Yayıncılık, (2019);

Basiret ve Direniş: Basiret Gazetesinde Açe’deki “Hollanda Savaşı”nın (1873-1904) İlk İki Yılını Ele Alan Metinlere Dair, (ortak yazarlar: Adem Efe; Ekrem Saltık), (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2018);

Açe Darüsselam Sultanlığı: İslam öncesi dönemden 20. yüzyıl başlarına kadar Açe tarihi, (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları, (2018);

Selamet Haşim, İstanbul, İlke Yayınları (2017);

Açe Seyahat Notları (Bandar Publishing, 2013); Açe Kitabı (Fide Yayınları, 2006).

 

Edit Books

Asya-Pasifik Çalıştayı: Yeniden Asya Açılımı Çerçevesinde Fırsatlar, (ed.), Ali Merthan Dündar; Mehmet Özay, İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları. (ISBN: 978-605-2386-36-1). 2021.

https://twitter.com/yurtdisiturkler/status/1489600238033776644

Dünya Siyasetinde Asya Pasifik 4, (ed.), İsmail Ermağan; Mehmet Özay; Özlem Zerrin Keyvan, Ankara: Nobel Yayınları. (2021).

Dünya Siyasetinde Asya-Pasifik 2-3, (ed.), İsmail Ermağan; Mehmet Özay; Özlem Zerrin Keyvan, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 2020.

 

Book chapters

1.“Türkiye’nin Asya-Pasifik’te Bölgesel Bir Güç Olan ASEAN’la İlişkilerinde Beklentiler, Hayaller ve Gerçekler”, Asya-Pasifik Çalıştayı: Yeniden Asya Açılımı Çerçevesinde Fırsatlar, (ed.), Ali Merthan Dündar; Mehmet Özay, İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları. (93-143). (ISBN: 978-605-2386-36-1). 2021.

https://twitter.com/yurtdisiturkler/status/1489600238033776644

2.”Açe’de Modern Düşünce Yapısının Gelişim Aşamaları”, Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce: Güneydoğu Asya’da Müslüman Düşüncesi, (ed.), Lütfi Sunar, Cilt 7, Ankara: Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, (149-186). (ISBN: 978-975-17-5086-0. (2021).

3.“Endonezya Bağımsızlığı Öncesinde Siyasal Hareketlere Kısa Bir Bakış”, Dünya Siyasetinde Asya Pasifik 4, (ed.), İsmail Ermağan; Mehmet Özay; Özlem Zerrin Keyvan, Ankara: Nobel Yayınları. (155-188). (2021).

 1. “Tayland: Kadim Siam’dan Modern Toplum ve Sorunlu Demokrasi’ye”, Türkiye’de Tayland Çalışmaları-1, (Yayına Haz.: A. Merthan Dündar; Ekrem Saltık), Ankara: Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM). (135-163). (2021)

5.“Malezya-Vietnam İlişkileri”, Türkiye’de Vietnam Çalışmaları – I, (ed.), A. Merthan Dündar, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM), Yayın No. 12, Ankara. (159-183). 2021.

6.“Çin-Endonezya İlişkileri: Kırılmalar ve Yapılaşmalar”, APAM Çin Çalışmaları-I: Tarih, Edebiyat, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, (ed.), A. Merthan Dündar; Gürhan Kirilen, Ankara: Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Yayınları (8), (151-175) (ISBN: 978-605-136-500-8). 2021.

 1. “Bağımsızlık Sürecinde Endonezya: 1945-1949 Yılları ve Hollanda ile Mücadele”, Dünya Siyasetinde Asya-Pasifik 2-3, (ed.), İsmail Ermağan; Mehmet Özay; Özlem Zerrin Keyvan, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (143-171). 2020.
 1. “Din, Sekülerleşme ve Laiklik”, Din Sosyolojisi, (ed.), Kadir Canatan; Mustafa Tekin, Ankara: Bilimsel Araştırma Din Sosyolojisi, Ankara: Bilimsel Araştırma Yayınları (BİLAY). (229-272). 2020. 9786254443503.
 1. ”Covid-19, Ulus Devlet ve Risk Toplumu”, Covid-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler, (Derleme), T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Ankara. 2020. (61-66).
 1. “Tayvan-Endonezya İlişkilerine Dair Kısa Bir Değerlendirme”, Türkiye’de Tayvan Çalışmaları – II (Tarih, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler), Yayına Hazırlayan: A. Merthan Dündar, Ankara Üniversitesi Yayınları No. 657. Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi APAM Yayınları: 5. (131-158). 2019. ISBN: 978-605-136-455-1
 1. “Malezya’da Gezi Parkı Olaylarına Bakış Üzerine Bir Değerlendirme”, Diren Diplomasi: Gezi

 Olayları, Dış Politika ve Küresel Komplo Teorileri, (ed.), Ekrem Saltık, İstanbul: Kaldırım Yayınları. (117-123). 2013.

 1. Myanmar’da Rohingya Konusu: Çözümler, Araf’ta Bir Toplum, (ed.), Abdurrahman Babacan, Mazlumder, İstanbul. (65-87). 2013.

 

(English)

 1.“Notes on Ottoman-Malay World Relations”, Routledge Handbook of Islam in Southeast Asia, (ed.), Khairudin Aljunied, Oxon: Routledge. (ISBN: 978-0-429-27544-9). (88-113). 2022.

 1. “Relief Work and Challenges: Observations and Practical Approaches in the Aceh Case”, Exchange of Experiences for the Future: Japanese and Turkish Humanitarian Aid and Support Activities in Conflict Zones, (ed.), A. Merthan Dündar, Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi (APAM), Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, (62-82). 2018.

 3.“Thinking Aceh As A Maritime Power”, Port, Maritime and Hinterland Development in  Southeast Asia, (ed.), Muhammad Subhan; Sabariah Yaakub; Ahmad Bashawir Abdul Ghani,   Sintok: Universiti Utara Malaysia. (21-43). ISBN: 978-9670474946. 2014.

 1. “Searching For The Characteristics Of Effective Principals: Reviewing The Literature”, Issues in Educational Research and Policy, Lokman Mohd Tahir, M.Al- Muzammil Yassin, Mehmet Özay, Faculty of Education, UTM. (ISBN: 978-983-52-0881-2). (39-51). 2012.
 1. “A Brief Overview: Breaking of Islamic Tradition of Education in Malaya”, Issues in Educational Research and Policy, Faculty of Education, UTM. (978-983-52-0881-2). (127-149). 2012.
 1. “Baba Daud: A Turkish Scholar in Aceh”   (Revised version), In Ottoman Connections to the Malay World: Islam, Law and Society, Saim Kayadibi, The Other Press, Kuala Lumpur. (32-56). 2011.
 1. “A Preliminary Note on Dayah Tanoh Abee”, (Revised version), In Ottoman Connections to the Malay World: Islam, Law and Society, Saim Kayadibi, The Other Press, Kuala Lumpur. (56-84). 2011.

(Indonesian Language)

1.“Darwis Abbas Soelaiman: Hidup yang Diabdikan Untuk Pendidikan”, Perihal Pendidikan dan Kebudayaan:Sebuah Otobiografi Persembahan Pada Usia 78 Tahun, (ed.), Darwis A. Soelaiman, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh (PUSMA). (388-396). 2016.

Özay has been writing academic, non-academic articles in various media outlets in Turkey, Indonesia since 2005. He has been recently focusing on ASEAN and Asia-Pacific studies.

 

(Türkçe)

1969 yılında Üsküdar’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimine Üsküdar’da devam etti. Hacettepe Üniversitesi’nde bir süre devam ettirdiği yüksek öğreniminin ardından 1997 yılında Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. Aynı üniversitenin Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü’nde, 1998-2000 yılları arasında öğrenim gördüğü Sosyoloji-Antropoloji Bilim Dalı’nda Dr. Tayfun Amman danışmanlığında “Anthony Giddens ve Sosyolojisi” isimli yüksek lisans tezini gerçekleştirdi. 2002 yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı Din Sosyolojisi bölümünde doktora çalışmasına başladı. Prof. Dr. Ali Köse danışmanlığında “Günümüz Sosyolojisi’nde Sekülerleşme-Modernleşme-Din İlişkileri” başlıklı doktora tezini 2006 yılında tamamladı.

2010 yılından itibaren Malezya Teknoloji Üniversitesi (UTM) Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevliliğini yürüten Özay, lisans ve yüksek lisans dersleri vermekte ve alanıyla ilgili araştırmalar yürütmektedir. 2007-2010 yılları arasında Açe Eyaleti’nin başkenti Banda Açe’de IAIN Ar-Raniri’de yüksek lisans ve İngilizce Bölümlerinde; Şah Kuala Üniversitesi Tarım Bölümü ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nde (Sos-Pol); özel Muhammediyye Üniversitesi’nde İngilizce Bölümü’nde alanıyla ilgili çeşitli dersler verdi.

2008-2010 yılları arasında IAIN Ar-Raniri Rektörlüğü’nün ve Cakarta Türk Büyükelçiliği’nin katkılarıyla söz konusu öğretim kurumunda Türk Kültür Merkezi’ni hizmete açtı. Söz konusu kültür merkezi vasıtasıyla Türkçe Dil Kursu ve çeşitli programların yanı sıra, yüksek lisans ve doktora çalışmaları amacıyla öğrencilerin Türkiye’ye gönderilmesi, aralarında Rektör ve Rektör yardımcılarının da bulunduğu çeşitli akademisyenlerin Türkiye ziyaretlerini organize etti. Açe’de bulunduğu süre zarfında çeşitli yardım kuruluşlara danışmanlık yaptı.

2005 yılından bu yana başta Açe, Endonezya olmak üzere Malay Dünyası ve Güneydoğu Asya, ASEAN üzerine çalışmalar yapan Özay, akademik kariyerini Malezya’da sürdürmektedir. Çalışmalarını çeşitli platformlarda özellikle uluslararası konferanslarda değerlendiren Özay’ın, Arakan Müslümanları: Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Halkın Hikayesi” (2013), “Sekülerleşme ve Din”, “Açe Kitabı” ve “Açe: Güneydoğu Asya’da Bir İslam Beldesi” adlı telif ve aşağıda zikredilen çeviri eserleri bulunmaktadır: Barbar Uygarlık: postmodern eleştiri teorisine doğru (Prof. Stjephan Mestrovic); Üçüncü Yol: Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi (Prof. Anthony Giddens); Bizans ve İlk İslam Fetihleri (Prof. Walter Kaegi); Okulsuz Toplum (Ivan Illich); Hükümdar (Niccolo Machiavelli). Umran, Kitap-Haber gibi dergilerin yanı sıra, Timeturk’de uzun bir süre çeşitli alanlarda yazı ve çevirileri yayınlanan Özay son dönemde özellikle Güneydoğu Asya bağlamında politika, kültür, toplum ve tarih konularındaki yazı faaliyetlerini ise www.dunyabulteni.net ve www.dunyabizim.com’da okuyucularla paylaşmaktadır.

Özay’ın son dönemde kaleme aldığı edit çalışmalardaki makaleleri, çeşitli uluslararası konferanslarda sunduğu çalışmalarla akademik dergilerde yayınlanan eserlerinden bazıları şunlardır:

Publications: 
 

 

 

 

Articles Published in International Journals

1.(2020). “A Hadhrami Scholar and Islamic Court in Aceh: The Political Biography of ‘Abd al-Raḥmān al-Ẓāhir (1864-1878)”, Studia Islamika, Vol. 27, No. 1. 2020.

2. “Jambi: An Unknown Place Or Lost Memory In Ottoman Political Mind?”, Journal Of Al-Tamaddun, (JAT), 14 (1), 2019, 65-72. ISSN 2289-2672.

DOI: https://doi.org/10.22452/JAT.vol14no1.
3. “Qur’an Schools in Malay Peninsula: A Traditional Education Template between Change and Continuity”, Mütefekkir, Cilt 5, Sayı 10, 2018. (361-381)
https://orcid.org/0000-0002-2719-1543
https://dx.doi.org/10.30523/mutefekkir.506134
4. “Alternatif Turizm Uygulamaları Bağlamında Malay Dünyasında İslami Turizm: Açe Örneği’ne Kısa Bir Bakış”, Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), Vol. 5, Issue 29, (with Assoc. Prof. Dr. Arif Aytekin). 2018.

https://orcid.org/0000-0002-2719-1543; https://orcid.org/0000-0002-2719-1543. ISSN 2459-1149. (3734-3747)

5. “The Attahashi Family: The Genealogy of the Ruler of Sungai Iyu in Aceh”, İnsan&Toplum (The Journal of Human&Society), 7 (2), (2017). ISSN: 2146-7099. (23-44).

http://www.insanvetoplum.org/content/6-sayilar/14-7-2/2-m0204/ozay.pdf

6. “‘Rumi’ Networks of al-Sinkili: A Biography of Baba Davud”, Studia Islamika, Vol. 24, No. 2, (2017). Jakarta. ISSN: 0215-0492, e-ISSN: 2355-6145. (247-270).

DOI: 10.15408/sdi.v24i2.4441

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/4441

7. “The Myth and Reality of Rukiye Hanım in the Context of Turkish Malay Relations (1864-1904)”, The Journal of Human&Society, Vol. 4, No. 9 (2015). (p. 55-74). (ISSN: 2146-7099)

http://insanvetoplum.org/index.php/IVT/article/view/244

http://www.insanvetoplum.org/index.php/IVT/issue/view/10 

8. ”An Attempt to Understand the Driving Forces of Historiography in the Eurocentric Perspective in Southeast Asia”, The Journal of Human&Society, Vol. 3, No. 5, (2013). (ISSN:2146-7099) (271-282). http://www.insanvetoplum.org/index.php/IVT/article/view/154/144

9. “Preliminary Thoughts Upon The Policies of The Ottoman State In the 16th Century Indian Ocean”, World Journal of Islamic History and Civilization, History and Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 3 (1): 09-20, 2013,

ISSN: 2225-0883, IDOSI Publications, 2013, DOI. 10.5829/idosi.wjihc.2013.3.1.3102.

http://idosi.org/wjihc/wjihc3(1)13.htm

10. ”A Short Overview on State-Religion Relations in Malaysia: Islamization Policies and Reflections During the Era of Dr. Mahathir Mohamad”  (Malezya’da Din-Devlet İlişkisine Kısa Bir Bakış: Dr. Mahathir Mohamad Dönemi İslamlaştırma Politikaları ve Yansımaları” – In Turkish), Journal of History Culture and Art Research, Karabuk University, Vol. 2, No. 1, March, 2013, Karabuk-Turkey. (87-105).

http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/190/120

file:///C:/Users/My%20Asus/Downloads/190-920-1-PB.pdf

11. “Creating Knowledge Practices in School: Exploring Teachers Knowledge Creation” (With Dr. Lokman Mohd Tahir, Dr. Bambang Sumintono and Izuddin Matzain), International Journal of Humanities and Social Science, (IJHSS) Vol. 3, No. 1, January 31, 2013, USA. (147-154).

http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_1_January_2013/17.pdf

http://docplayer.net/42779758-Creating-knowledge-practices-in-school-exploring-teachers-knowledge-creation.html

12. A.; Özay. M., “Helâl Gıda Olgusu ve Uygulanmasına Sosyolojik Bir Yaklaşım: Malezya Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 31, (2), (2013). (155-172).

http://ilahiyat.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/72/files/sdu-ilahiyat-fakultesi-dergisi-31-sayi-yayimlandi-08042014.pdf

13. “A Brief Note on Attempts of the Secularization Powers In the Domains of Education and Administration During the Colonial Era in Malay World”, Human&Society (İnsan ve Toplum), Vol. 2, No. 4, December-2012, Istanbul, ISSN: 2146-7099. (157-180).

http://www.insanvetoplum.org/index.php/IVT

http://eprints.utm.my/29533/1/HUMAN%20AND%20SOCIETY%202012%204%20121-375-1-PB.pdf

14. “The Historical Basis of Aceh Socio-Economics Development (1511-1904)”, Journal of History Culture and Art Research, Karabuk University, Vol. 1, No. 2, June-2012, Karabuk-Turkey. ISSN: 2147-0626. (55-70).

http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/37

 

15.“Women as Rulers Phenomenon in Southeast Asian Islamic Society: The

Queens of Aceh”, World Journal of Islamic History and Civilization, 1 (3): 142-151, 2011 ISSN 2225-0883 © IDOSI Publications, 2011

http://idosi.org/wjihc/wjihc1(3)11/1.pdf

 

16.“A Revisiting Cultural Transformation: Education System in Malaya During the Colonial Era”, World Journal of Islamic History and Civilization, 1 (1): 37-48, 2011.

ISSN 2225-0883 © IDOSI Publications.

http://idosi.org/wjihc/wjihc1%281%2911.htm

 

17.”A Brief Overview of Relations Between Malay Language and National Awareness”, 2011 International Conference on Social Science and Humanity, IPEDR Vol. 5 (2011), ISSN 2010-2646, © (2011) IACSIT Press, Singapore, (473-478).

http://www.ipedr.net/vol5/no2/105-H10251.pdf

 

18.”The Sultanate of Aceh Darussalam As A Constructive Power”, International Journal of Humanities and Social Science, (IJHSS) Vol. 1, No. 11, (274-283), (Special Issue-August 2011), USA.

http://www.ijhssnet.com/archive/332.html

http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_1_No_11_Special_Issue_August_2011/32.pdf

 19. “The Impact of the Turkish Revolution on Malaya”, (Tr.) A. C. Milner, Turán, Doğu Araştırmaları Merkezi, Issue 11 / 2010, Istanbul, (81-91); ISSN: 1305-4244

http://www.idefix.com/kitap/turan-akademik-ilim-fikir-ve-medeniyet-dergisi-sayi-11-kolektif/tanim.asp?sid=J6KUCBYBS6HBYRCJS8YO

20.“Scholars in the History of Aceh: From the Early Times to Recent Past”, Marmara University Journal of the Faculty of Divinity, Issue 36, 2009 (I), İstanbul, ( 237-253).
http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/1712/2009-10.pdf?sequence=1&isAllowed=y
21.  “Indian Ocean Policy of the Ottoman State in the First Half of the 16th Century”, (In Turkish)   Turán, Doğu Araştırmaları Merkezi, Issue 7 / 2009, İstanbul, (69-90).
22.  “A Turkish Scholar  in Aceh: Baba Daud”, Marmara University Journal of The Faculty of Divinity, Issue 33 (2007/2), İstanbul, 2008, (169-186).

http://www.akademikmakaleler.net/dergiler/marmara-universitesi-ilahiyat-fakultesi-dergisi

http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruifd/article/view/5000007576

http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruifd/article/view/5000007576/5000007881

(Note: The same article in an abridged version was also published in Indonesian language: -“Baba Daud: Ulama Aceh Berasal Dari Turki”, Buletin Haba, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, No. 45, Banda Aceh, 2007,  (24-28).
23. “Dayah Tanoh Abee: An Ottoman Zawiyah in Aceh in Terms of The Contribution Of Southern East Asia To The Islamic Culture and Civilization”, Marmara University Journal of The Faculty of Divinity, Issue 30 (2006/1), İstanbul, 2007, (191-213).

http://www.akademikmakaleler.net/dergiler/marmara-universitesi-ilahiyat-fakultesi-dergisi

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/162698

24. Cheng Ho (1371-1433)”, Buletin Haba, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, No. 44, Banda Aceh, 2007. (43-46).

25. “Katalog Naskah Pustaka Ali Hasjmy Aceh”, Jeumala, No. XXI Januari 2007, Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, (4-6).

A.YAYINLANMIŞ MAKALELER

(Telif)

                                                        SOSYO-POLİTİK

 1. 11 Eylül Süreci: Orwellyen Küresel Neo-Faşizm, Umran, S. 97, 2002 Eylül, s. 72-76.
 1. Hukuk Üstünlerin midir?, Editör, S. 2, 2002 Haziran, s. 15-16.
 1. Küresel Güçlerin Yeni Oyunları, Umran, S. 118, 2004 Haziran, s. 33-39.
 1. “Avrupa İslamı” ve Türkler, Umran, S. 128, 2005 Nisan, s. 40-46.
 2. Türk-Osmanlı Coğrafyasında Dost Bir Ülke: Açe,İnsan ve Demokrasi, S. 1., 2006 Nisan, s. 49-56.

                                                                TARİH

 1. Türk Tarihinde Önemli Bir Viraj: Malta Kuşatması, Umran, S. 107, 2003 Temmuz, s. 91-97.
 1. İspanyol Müslümanları, Reconquista ve Engizisyon -Avrupa’da İslam Düşmanlığının Kökenleri-, Umran, 2006 Nisan, s. 46-52.
 2. Çin İmparatorluğu’nda Bir Türk Amiral: Cheng Ho, Deniz Ticaret Odası Dergisi, 2006/Eylül, s. 18-20.

                                                               EDEBİYAT

 1. Türk Romanında Bir Kadın İmgesi Işığında Düşünümsellik: Modernlik-Gelenek Çatışması, Umran, S. 92, 2002 Nisan, s. 104-109.
 1. Beckett ve Varoluş, Umran, S. 95, 2002 Temmuz, s. 80-83
 1. Joyce’un Bir Sanatçı Olarak Portresi ve Öz-Düşünümsellik, Umran, S. 98, 2002 Ekim, s. 85-87.

                                                                EĞİTİM

 1. Hukuk Üstünlerin midir?, Editör, S. 2, 2002 Haziran, s. 15-16.
 1. Eğitim ya da ‘Kitlesel Üretim’, Editör, S. 5-6, 2002 Ekim, s. 22-24.
 1. Yine Eğitim, Umran, S. 109, 2003 Eylül, s.20-23.
 1. Eğitimin Pratik Hayata Yansıması, Umran, S. 110, 2003 Ekim, s.13-14.
 1. Haya: Kendi Üzerinde Titizlenme, Umran, S. 133, 2005 Eylül, s. 61-63.

                                                             SEYAHAT

 1. Şovalyeler Ülkesi: Malta, Umran, S. 96, 2002 Ağustos, s. 97-102
 1. Karanlığın Yüreğine Giden Yol: Etiyopya, Umran, S. 126, 2005 Şubat, 79-82
 1. Açe’de Bir Osmanlı Ailesi, Umran, S. 2005 Kasım, s.
 1. ÇEVİRİLER

                                                    SOSYO-POLİTİK

 1. Dion Dennis, ‘Rüya Bitti’: Güvenlik Devleti Geliyor, Umran, S. 86, 2001 Ekim, s. 66-68
 1. Stjepan G. Mestroviç, Uygar Barbarlık, Umran, S. 89, 2002 Ocak, s. 69-78
 1. Immanuel Wallerstein, Küreselleşme, Geçiş Dönemi veya Belirsizlikler Çağı: Dünya Sisteminin Uzun Vadeli Analizi, Umran, S. 90, 2002 Şubat, s. 58-68
 1. Hans Zomer, Avrupa ve İslam Dünyası, Umran, S. 91, 2002 Mart, s. 64-66
 1. Da Le F. Eickelmann, İslam Dünyasının Dönüşümü, Umran, S. 91, 2002 Mart, s. 75-78
 1. Richard Falk, Ölüm Dansının Sonu, Umran, S. 93, 2002 Mayıs, s.69-73
 1. Michael J. Glennon, BM Güvenlik Konseyi’nin İflası, Umran, S. 106, 2003 Haziran, Ek (s. 1-13)
 1. Stanley Hoffman, Dünya Yönetimi, Umran, S. 108, 2003 Ağustos, Ek (s. 1-8)
 1. R. Nicholas Burns, Yeni NATO ve Büyük Ortadoğu, Umran, S. 117, 2004 Mayıs, EK (s. 1-8)
 1. Michel Chossudovsky, “Anglo-Amerikan Terör Savaşı’na Dair Bir İnceleme”, Umran, S. 138, 2006 Şubat, EK, (s. 97-104)
 1. Ghalli Hasan, Müslüman Soykırımına Doğru, Umran, S. 139, 2006 Mart, s.
 1. Yiyon Shahak, Siyonizmin Ortadoğu Plânı, Umran, 2006 Nisan, ‘Ek’ Bölümü, s. 89-96.
 1. S. Sayyid, Eski Avrupa, Yeni Dünya ve İslam Korkusu, Umran, 2006, Nisan, s. 23-24.
 1. M. A. Mohammed Salih, 2004, “Islamic NGOs in Africa: The Promise and Peril of Islamic Voluntarism” (Ed.), Alex de Waal, Islamism and Its Enemies in the Horn of Africa, Shama Book, Addis Ababa.
 1. Salvation ArmyTarihçesi, 2005 Year Book, 2005, International Headquarters, London.
 1. A.C.Milner, I. Dünya Savaşı Sonrası Türk Devrimleri’nin Malaya’ya Tesirleri, Turan, Sayı 11, September 2010, s. 81-90.
 1. KİTAP TANITIMLARI
 1. Anthony Giddens, Toplumun KuruluşuVirgül Dergisi, 2000 Mayıs, S 30. s. 33-35.
 1. Alan Aldrige, Tanrı Sorunu,Kitap-Haber Dergisi, 2003 Şubat-Mart, No. 15, s. 17.
 1. Peter Berger, Kutsalın Yeniden KeşfiKitap-Haber Dergisi, 2003 Nisan-Mayıs, No.16, s. 26-27.
 1. Martin Marty, İnanç İşleriKitap-Haber Dergisi, 2003 Haziran-Temmuz, S. 17, s. 76-77.
 1. Francis Fukuyama, BiyoteknolojiKitap-Haber Dergisi, 2003 Eylül-Ekim, No.18, s. 30-33.
 1. Grace Davie, Modern Avrupa’da DinKitap-Haber Dergisi, 2003 Aralık – 2004 Ocak, S. 19, s. 88-90.
 1. Sekülerleşmenin Küresel SonuKitap-Haber Dergisi, 2004 Mart-Nisan, S. 20, s. 82-3.

8. Yeni Dini HareketlerKitap-Haber Dergisi, 2004 Haziran-Temmuz, No. 21, s. 90-93.

LEAVE A REPLY