Mehmet Özay                                                                                                                        Ekim 2006

Açe’ye gelen Türklerin yerleştikleri köylerden biri olan bu mekâna ‘Eumpeerom’ adının verilmesi, Türklerin Batı’dan gelmiş olmaları nedeniyledir.
Beytül Makdis anlamına gelen Kampund Bitai’ya sınır ve 26 Aralık 2004’de meydana gelen deprem ve tsunamiden etkilenmiş. Köy, Kampung Pande’ye göre sahilden daha içerde bir coğrafyada bulunmasına rağmen, herhangi bir yükseltinin olmaması dolayısıyla felaketten oldukça etkilenmiş.
Köyün yeniden yapılandırılması ve rehabilitasyonu çalışmalarında koordinasyondan sorumlu Marzuki Yusuf ile tanıştıktan sonra bize bazı bilgiler aktardı.
Doğal afet öncesinde nüfusu 2200 olan köyde şu anda 1100 kişi yaşıyor. Bu nüfusun yaklaşık 140’ını çocuklar oluşturuyor. Bu sayı içerisinde 30-40 kadar çocuğun yetim olduğu söyleniyor. Söz konusu yetim çocuklar yakınlarda bulunan ‘cot got’ denilen barakalarda yaşamlarını sürdürüyorlar.
Köye uluslararası yardım kuruluşlarından ikisinin faaliyette bulunduğu anlaşılıyor. Habitat for Humanity konut yapımında, Mercysor ise drenaj ve köylülerin ekonomik faaliyetlerine yeniden başlamaları konusunda çalışmalar yapıyor. Konutların inşası halen devam ediyor.
Emperom köyünün tarihi mezarlığında yer alan on mezara ait mezar taşlarının dalgaların etkisiyle çevreye dağıldığı ve bunların ancak üç tanesinin bulunabildiği ifade ediliyor. Bu üç mezar taşının bulunduğu yere yaptığımız ziyaret sırasında herhangi bir çit vb. korunak bulunmadığını fark ettik. Marzuki Yusuf, buranı acilen çitle çevrilmesi konusunda taleplerini dile getirdi. Ayrıca mezarlığın hemen yanı başındaki büyükçe cami de oldukça önemli hasar görmüş. Marzuki’ye yukarıda adı geçen STK’lara niçin burayı yaptırmadıklarını sorduğumuzda, onların Hıristiyan olduklarını, camiyi onlara yaptırmak istemediklerini, herhangi bir Müslüman kuruluştan yardım beklediklerini dile getirdi.
Ayrıca köyde klinik ve okul mevcut değil.

LEAVE A REPLY