Ülkenin en yüksek yasama organı başında Hidayat Nur Wahid’in bulunduğu ‘Halk Danışma Meclisi’. Söz konusu bu meclis, her beş yılda bir yapılan seçimle belirlenen Halk Temsilcileri Meclisi’nden ve Bölge Temsilciler Meclisi’nden oluşmaktadır.
2004 seçimleri sonrasında Halk Danışma Meclisi, Bölge Temsilciler Meclisi’nin oluşturulmasıyla iki meclisli bir yapıya bürünmüştür. 
EYALETLER
Ülkenin geniş bir coğrafyaya yayılmış olması yönetim yapısını da etkiliyor. Endonezya otuz üç eyalete ayrılmış durumdadır: Bali, BangkBelitung, Banten, Begnkulu, Orta Java, Orta Kalimantan, Orta Sulawesi, Doğu Java, Doğu Kalimantan, Doğu Nusa Tenggara, Güney Sumatra, Gorontalo, Jambi, Lampung, Maluku, Kuzey Maluku, Kuze Sulawesi, Kuzey Sumatra, Papupa (Irian Adası), Riau, Riau Kepulauan, Güneydoğu Sulawesi, Güney Kalimantan, Güney Sulawesi, Batı Irian Jaya, Batı Kalimantan, Batı Nusa Teggara, Batı Sulawesi, Batı Sumatra.
Ülkenin belli başlı adaları ise Sumatra, Bali, Java, Borneo (Kalimantan), Sulawesi ve İrian Jaya’dır.   
           
Ayrıca Açe ve Yogyakarta gibi iki özerk bölge bulunmaktadır. Bu iki bölgenin kendine özgü yasaları bulunmaktadır. Açe bölgesi 2003 yılında şeriat yasasını uygulamaya sokmuştur. Yogyakarta ise bir sultanlıktır. Doğu Timor ise 1967 yılındaki ilhakla birlikte Endonezya’nın bir eyaleti haline gelmiş ancak 1999 yılında Endonezya’dan ayrılmış üç yıl süren geçiş döneminin ardından 2002’de bağımsızlığına kavuşmuştur. 

LEAVE A REPLY