Bilim adamlığı ve ahlâk sahibi olmak ilişkisi / The relationship between being a scientist...

Mehmet Özay                                                                                                            27.02.2024 ‘Bilim adamı’ ve ‘ahlâk sahibi olmak’ gibi iki kavramı karşı karşıya getirmek, hem tehlikeli hem...

Bilimsel faaliyet, Araştırma ve Fon sağlayıcı kuruluşlar gerçeği / The realities of scienctific activity,...

Mehmet Özay                                                                                                            25.02.2024 Müslüman toplumların geri kalmışlığı meselesinin, her türünden olmak üzere, günümüz tartışmalarının temelini teşkil ettiğine kuşku...

İslam ekonomisine dair bazı notlar / Some notes on Islamic economy

Mehmet Özay                                                                                                            21.02.2024 İslam ekonomi ile ilgili gündeme getirilen düşüncelerin, yaşadığımız dönemin sorunları karşısında bir alternatif boyut olarak...

Yalan söyleyen tarih utansın! / Shame on the history that lies!

Mehmet Özay                                                                                                            16.02.2024 ‘Yalan söyleyen tarih utansın!’ ifadesi bizi yakından ilgilendirmeye devam ediyor... Bir dönem...

Liderlerimiz ‘niteliksiz’ ya bizler! / Our leaders are ‘unqualified’, what about us!

Mehmet Özay                                                                                                            08.02.2024 Müslüman toplumlarda, uzunca bir süredir tartışma konusu olan toplumal ve özellikle de, siyasal değişim hususunda,...

İsrail’i ne durdurur? / What stops Israel?

Mehmet Özay                                                                                                            06.02.2024 İsrail devletinin, Filistin toplumu üzerinde sergilediği şiddet ve soykırımı anlamlandırabilmek, dün mümkün olmadığı gibi maalesef,...

Müslüman toplumlar, yeniden düşünce üretim ve ümmeti kurtarma süreci  / Muslim societies, the process...

Mehmet Özay                                                                                                            03.02.2024 Müslüman toplumların, yaşamakta oldukları çeşitli sorunların üstesinden gelme konusundaki çabalar, -adları, yönelimleri, yöntemleri farklılaşmakla birlikte-,...

Lenin’in ölüm yıldönümü ve Batı ideolojilerin anlaşılması / The 100th Anniversary of the demise...

Mehmet Özay                                                                                                            22.01.2024 Lenin veya tam adıyla ifade edecek olursak, Vladimir Ilyich Ulyanov’un 21 Ocak 1924’de vefatının ardından...

Osmanlı tarihi: Anlam teşekkülü, çatışma ve Öteki /  The Ottoman history: Construction of meaning,...

Mehmet Özay                                                                                                            13.01.2024 Osmanlı Devleti’nde sosyal yapıyı (social structure) ve sosyal değişimleri (social change) anlama çabası, günümüz koşullarında...

Eğitimde dönüşümü devrimci mahiyette yeniden düşünmek / Rethinking the transformation in education in a...

Mehmet Özay                                                                                                            07.01.2024 Eğitim-öğretimin kamusal alanda görünürlülüğü, modern dönemin en önemli göstergelerinden biri olduğuna kuşku yok.

Mehmet Özay

Mehmet Özay Kimdir?

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Popüler