Osmanlı’da Tanzimat sürecinde eğitim reformu / Education reform during Tanzimat in the Ottomans

Mehmet Özay                                                                                                            17.06.2024 Osmanlı Devleti’nde eğitim’de kurumlaşmanın ve bu manada reform çabalarının, Gülhane Hatt-ı Humayun’unun (1839) devamı olarak...

Bir Tarihi dönemecin izinde: Constantinople, Osmanlılar ve Malaka / In the footsteps of a...

Mehmet Özay                                                                                                            29.05.2024 Bugün, yani 29 Mayıs günü sadece, Osmanlı-Türk toplumu için değil, dünya Müslümanları için de gayet...

Cevdet Paşa’nın vefatı… Osmanlı’nın çöküşü … / The demise of Cevdet Pasha… the decadence...

Mehmet Özay                                                                                                            24.05.2024 Yaygın adıyla bilindiği şekliyle Cevdet Paşa, derli toplu isimlendirmeyle Ahmed Cevdet Paşa, 25 Mayıs 1895...

Osmanlı’da reform sürecinin zorluğu: Reşid Paşa / The difficulty of the reform process in...

Mehmet Özay                                                                                                            19.05.2024 Osmanlı’da reform sürecinin zorluğunu herhalde, sürecin mimarı Mustafa Reşid Paşa üzerinden okumak gayet ilginç olacaktır.

Cevdet Paşa diyor ki, Üstad’ım… / Cevdet Pasha says, Ustadz

Mehmet Özay                                                                                                            16.05.2024 Üstadım, bugünlerde Ahmet Cevdet Paşa’nın Tezakir’lerini okuyorum içim yana yana... Tanzimat’çı uyanışın...

Müslüman toplumlar, yönetim ve demokrasi / Muslim societies, governance and democracy

Mehmet Özay                                                                                                            11.05.2024 İçinde bulunduğumuz dönemde, Müslüman toplumların kendilerini nasıl yönettikleri meselesi, öneminden bir şey yitirmiş değildir.
NPR

Filistin meselesi: Batı’da tepkiler, Müslüman toplumlarda hayıflanmalar /Palestine issue: Reactions in the West, regrets...

Mehmet Özay                                                                                                            04.05.2024 Filistin konusunda son birkaç haftadır, Kuzey Amerika’daki üniversite kampüslerinde yaşanan gelişmeler yankısını, hiç kuşku yok...
https://www.marx-memorial-library.org.uk/project/russian-revolution/peoples-holiday-1st-may-1917-isaac%E2%80%99s-square-petrograd

1 Mayıs, toplumsal değişim ve Marxist teori / 1 May, social change and Marxist...

Mehmet Özay                                                                                                            01.05.2024 Adına ‘işçi’ denilen grupların kendilerini ifade etmelerinin sembolik yollarından biri olarak, Mayıs ayının ilk gününe...

Reform ve dirilişçilik çabası ile kalkınmacılık üzerine / On developmentalism with the effort of...

Mehmet Özay                                                                                                            14.04.2024 Müslüman toplumların geri kalmışlığı meselesinde ‘reform’ (reform) ve ‘kalkınma’ (development), iki temel parametre olarak karşımızda...

Bayramınız mübârek olsun… Ama… /  Happy Eid… But…

Mehmet Özay                                                                                                            10.04.2024 Bayramınız mübârek olsun... Arakan’da müslümanlar ana vatanlarından kovuldukları, sürgün edildikleri gibi, gittikleri yanı başındaki komşu...

Mehmet Özay

Mehmet Özay Kimdir?

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Popüler