İnsani yardımın ruhunda kırılmalar / Deflection in the spirit of humanitarian assistance

Mehmet Özay                                                                                                            01.04.2023 Yaşanan her doğal afetin ilk saatleri ve günleri yani, travma dönemi atlatılmaya başlandığında, yeni bir...

Müslüman toplumların gerilemesinde sorumlu kim?: Yeni bir bakış açısı / Who is the responsible...

Mehmet Özay                                                                                                            05.03.2023 Müslüman toplumların gerilemesi dendiğinde akla genel itibarıyla, sokaktaki vatandaşın hatta, -ilgilisi dışında- okur yazarlar nezdinde...

Doğal afetler, “yüzyılın felâketi” kavramı ve insani tutum / Natural disasters, the concept of...

Mehmet Özay                                                                                                            11.03.2023 Yaşadığımız modern dönemin bir özelliği olarak küreselleşme, yeryüzünün farklı bölgelerinde ortaya çıkan ‘doğal’ afetlerin, kısa...

Malaya’da Hıristiyanlık: Bukit Mertejam’da bir açık din müzesi olarak Aziz Anne Kilisesi / Christianity...

Mehmet Özay                                                                                                            15.03.2023 Hıristiyanlığın, genel itibarıyla Malay dünyasında karşılık bulmadığı konusu, bölge tarihi çalışmaları yapanların ortak kanaatidir.

İslam ve bilim: Müslüman toplumda modern bilimsel faaliyet / Islam and science: modern scientific...

Mehmet Özay                                                                                                            03.03.2023 Müslüman toplumların modern bilimle ilişkileri konusundaki tartışmalar süreklilik taşıyor. Bu noktada, Müslüman...

İslam toplumlarında reform düşüncesi ve kısıtlılıkları / The reform idea in Islamic societies ant...

Mehmet Özay                                                                                                            18.03.2023 İslam dünyasında reform düşüncesi kavramsal ve süreç olarak varlığını sürdürmektedir… Tarihsel ve...

Batı düşüncesinde değer yoksunluğu ve gelişimi üzerine kısa bir değerlendirme / A brief review...

Mehmet Özay                                                                                                            20.03.2023 Batı toplumlarının sadece, kendi dini-kültürel ve medeniyet evrelerini değil, bununla birlikte diğer toplumları da...

Müslüman toplumların gerilemesinde sorumlu kim?: Yeni bir bakış açısı / Who is the responsible...

Mehmet Özay                                                                                                            05.03.2023 Müslüman toplumların gerilemesi dendiğinde akla genel itibarıyla, sokaktaki vatandaşın hatta, -ilgilisi dışında- okur yazarlar nezdinde...

Türkiye’de 28 Şubat Darbesi ve Takımadalar’da sömürge topraklarında misyoner faaliyetleri ilişkisine dair / Upon...

Mehmet Özay                                                                                                            28.02.2023 Darbe’nin yıldönümü bize, sadece belirli bir tarihe yani 28 Şubat 1996’ya denk düşen bir anı...

Gazali düşüncesinde sosyolojik bağlam (2) Sociological context in Al-Ghazali thought

Mehmet Özay                                                                                                            26.02.2023 Gazali düşüncesi, toplumsal yapının çeşitli alanlarını kapsayan boyutlarıyla bizatihi, Müslüman toplumu ve bu toplumun yaşam...

Mehmet Özay

Mehmet Özay Kimdir?

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Popüler