OSMANLI DEVLETİ’NİN 16. YÜZYIL İLK YARISINDA HİNT OKYANUSU POLİTİKASI: OSMANLI-PORTEKİZ İLİŞKİLERİ[1]

Özet Bu makalede 16. yüzyılın ilk yarısındaki Osmanlı-Portekiz ilişkileri ele alınmıştır. Osmanlı Devleti’nin, 1517 yılında Memlüklü Sultanlığı’na son verip sınırlarını Hint Okyanusu kıyılarına kadar genişletmesinden...

Türk Devriminin Malaya’ya Tesirleri*

Çev.: Dr. Mehmet Özay Anthony C. Milner Mustafa Kemal Atatürk’ün I. Dünya Savaşı sonunda gerçekleştirdiği devrimler İslam dünyasında yankı buldu. Başka türlü olması da düşünülemezdi zaten....

Mehmet Özay

Mehmet Özay Kimdir?

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Popüler