Covid-19 sonrası paradigma beklentileri ve yakın geçmişten örnek / Expectations for paradigm shifts in...

Mehmet Özay                                             ...

Covid-19 sürecinde akademik eğitim ve illüzyon / Academic education during the covid-19 and illusion

Mehmet Özay                                             ...

Güney Kore’de Covid-19 sürecinde parlamento seçimleri ve sonuçlarına dair / Election and its resulst...

Mehmet Özay                                             ...

Güneydoğu Asya Müslüman toplumlarında Ramazan ve Covid-19 / The month of Ramadhan and covid-19...

Mehmet Özay                                             ...

Asya-Pasifik’te Covid-19 mücadelede ve paradigma değişimi / Tackling the Covid-19 in Asia-Pacific and paradigm...

Mehmet Özay                                             ...

Covid-19’da anlam kaybı ya da büyük resmi unutmak / Loss of meaning at Covid-19...

Mehmet Özay                                             ...

Asya-Pasifik’de Covid-19’la mücadelede çoklu yöntem modeli / Multiple methods to fight against covid-19 in...

Mehmet Özay                                             ...

Covid-19’un tetiklediği toplumsal çözüm / social solution triggered by covid-19

Mehmet Özay                                             ...

Covid-19 ile küresel mücadele mümkün mü? / Any possibility of global fight against Covid-19?

Mehmet Özay                                             ...

Mehmet Özay

Mehmet Özay Kimdir?

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Popüler