Malezya’da Cohor seçimleri ve iktidar mücadelesinin yenilenmesi / Johor elections and renewing the power...

Mehmet Özay                                             ...

ASEAN’da ekonomik kalkınma ve güvenlik / Economic development and security issue in ASEAN

Mehmet Özay                                             ...

Din-bilim tartışmalarında vahyi veriler ve pratikler: anlam ve bilim / Revealed signs and practices...

Mehmet Özay                                                                                                            23.05.2023 Din-bilim ilişkilerinde ayrışma olgusu, adına modernleşme denilen dönemle ilintili olduğu yaygın bir görüştür. İçinde yer...

Çin Devlet Başkanı Afrika’da / Chinese President in Africa

Bugünlerde küresel politikanın gündemi Paris’teki İklim Zirvesi olsa da, Çin hükümeti, Paris kadar, 1-4 Aralık tarihlerinde Afrika atağı ile farklı kulvarlarda var olabilme kapasitesi...

Güneydoğu Asya sosyolojisini düşünmek / Thinking about sociology of Southeast Asia

Mehmet Özay                                             ...

Sömürgecilerin Açe’ye Müdahalesi ve Açe Savaşı

18. yüzyılda İngiltere ile Hollanda arasında süren hegemonya savaşı Açe İslam Sultanlığı’nı olumsuz yönde etkiledi. İngilizler Açe bölgesinde pek fazla etkinlik gösteremeseler bile Açe’yi...

Myanmar’da darbe, toplumsal tepki ve ASEAN’da çelişki / The coup and reactions in Myanyar...

Mehmet Özay                                             ...

Enthralled by History of Johor-Riau Empire

    15 November 2010A THREE-DAY international seminar on the history and heritage of the Johor-Riau empire was held at the Persada Johor International Convention...

Kamboçya Hun Sen’le Devam

Kamboçya’da seçimin göreceli zaferi son otuzyıla damgasını vuran Hun Sen oldu. Muhalefetin seçimler öncesinde dile getirdiği ‘hileli seçim tuzağı’ söylemi yerini buldu denilebilir. Çünkü...

Filipinler’de Barış Süreci Tehlideke / Mindanao Peace Process in Peril

Mehmet Özay                                            ...

Mehmet Özay

Mehmet Özay Kimdir?

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Popüler