AKADEMİK MAKALELER

AKADEMİK MAKALELER

Hindistan / India

Giriş Dünyanın kadim kültür ve medeniyetlerine ev sahipliği yapan Hindistan günümüzdeki sınırlarının aksine, tarihin erken devirlerinden itibaren sınırları batıda Pakistan’dan başlayıp doğuda Bangladeş’e kuzeyde Himalayalar’dan güneyde Sri Lanka’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya tekabül ediyordu....

A Brief Overview : Breaking of Islamic Tradition of Education in Malaya

A Brief Overview : Breaking of Islamic Tradition of Education in Malaya Read More in PDF :

Women as Rulers Phenomenon in Southeast Asian Islamic Society: The Queens of Aceh

This paper provides a brief explanation about the Era of the Queens (1641-1699) during which four female rulers were raised in succession to the throne of Aceh Darussalam Sultanate. The era in question has...

Mehmet Özay

Mehmet Özay Kimdir?

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Popüler