AKADEMİK MAKALELER

AKADEMİK MAKALELER

“Kudüs Bugün Üzgün” / Al-Quds dejected today

Mehmet Özay                                                                 ...

Notes on Ottoman-Malay World Relations

https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429275449-7/notes-ottoman%E2%80%93malay-world-relations-mehmet-%C3%B6zaymehmet-%C3%B6zay

Preliminary Thoughts Upon The Policies of The Ottoman State In the 16th Century Indian...

Abstract: This article aims to sketch concisely about the relationships between the Ottomans and the Portuguese pertaining to the developments in the Indian Ocean in the first half of the 16th century. The purpose of the...

Rum(i)s as the reference to the Turks and Perceptions in the Malay World

Abstract Rumis, who are identified as the seafarers and warriors in the Ottoman State, had an impact in the regions as a diasporic group exercising their professions from the West Asia through India and till...

A Hadhrami Scholar and Islamic Court in Aceh: e Political Biography of ‘Abd al-Raḥmān...

Abstract: ‘Abd al-Raḥmān al-Ẓāhir (1833-1896) was an inuential, dynamic Hadhrami. He was a Muslim reformer, as well as a savvy businessman and formidable diplomat. Arriving in Aceh in 1864, he embarked on both business...

Hindistan / India

Giriş Dünyanın kadim kültür ve medeniyetlerine ev sahipliği yapan Hindistan günümüzdeki sınırlarının aksine, tarihin erken devirlerinden itibaren sınırları batıda Pakistan’dan başlayıp doğuda Bangladeş’e kuzeyde Himalayalar’dan güneyde Sri Lanka’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya tekabül ediyordu....

Batak Toplumu’nda Sömürgecilik Dönemi Misyonerlik Faaliyetleri

http://apam.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/485/2022/04/Turkiyede-Endonezya-Calismalari-I.pdf “Batak Toplumu’nda Sömürgecilik Dönemi Misyonerlik Faaliyetleri”, Türkiye’de Endonezya Çalışmaları-1, (Yayına Hazırlayan: A. Merthan Dündar; Gökberk Durmaz), Ankara Üniversitesi: Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi APAM Yayınları. (207-246). 2022.      

Mehmet Özay

Mehmet Özay Kimdir?

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Popüler