AKADEMİK MAKALELER

AKADEMİK MAKALELER

Malezya-Vietnam İlişkileri

http://apam.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/485/2021/07/Turkiyede-Vietnam-Calismalari-I-.pdf

Hindistan / India

Giriş Dünyanın kadim kültür ve medeniyetlerine ev sahipliği yapan Hindistan günümüzdeki sınırlarının aksine, tarihin erken devirlerinden itibaren sınırları batıda Pakistan’dan başlayıp doğuda Bangladeş’e kuzeyde Himalayalar’dan güneyde Sri Lanka’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya tekabül ediyordu....

Preliminary Thoughts Upon The Policies of The Ottoman State In the 16th Century Indian...

Abstract: This article aims to sketch concisely about the relationships between the Ottomans and the Portuguese pertaining to the developments in the Indian Ocean in the first half of the 16th century. The purpose of the...

A Hadhrami Scholar and Islamic Court in Aceh: e Political Biography of ‘Abd al-Raḥmān...

Abstract: ‘Abd al-Raḥmān al-Ẓāhir (1833-1896) was an inuential, dynamic Hadhrami. He was a Muslim reformer, as well as a savvy businessman and formidable diplomat. Arriving in Aceh in 1864, he embarked on both business...

JAMBI: AN UNKNOWN PLACE OR LOST MEMORY IN OTTOMAN POLITICAL MIND?

https://ejournal.um.edu.my/index.php/JAT/article/view/16509/10092   Abstract The period commencing from 1850s onwards witnessed drastic changes caused by internal and external factors both in the Ottoman state and the Sultanate of Jambi, a Malay political entity in the eastern part of...

Notes on Ottoman-Malay World Relations

https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429275449-7/notes-ottoman%E2%80%93malay-world-relations-mehmet-%C3%B6zaymehmet-%C3%B6zay

BANDUNG KONFERANSI’NIN 60. YILI: 1955-2015

Özet: Bu metin, 1955 yılında gerçekleştirilen Bandung Konferansı’nın altmışıncı yıl dönümü vesilesiyle kaleme alınmıştır. 2. Dünya Savaşı’nın henüz yıkıcı etkisi ortadan kalkmamışken, bu kez kapitalizm ve komünizm ideolojileri dünyayı yeni bir ayrışma ve kutuplaşma...

‘Rumi’ Networks of al-Sinkīlī: A Biography of Bāba Dāwud

Abstract: This paper introduces Shaykh Dāwud ibn Ismā‘īl ibn Musṭafá Rūmī (also known as Bāba Dāwud or Musṭafá al-Rūmī) who was an Islamic scholar believed to have lived in Aceh sometime between 1650 and...

Rum(i)s as the reference to the Turks and Perceptions in the Malay World

Abstract Rumis, who are identified as the seafarers and warriors in the Ottoman State, had an impact in the regions as a diasporic group exercising their professions from the West Asia through India and till...

Mehmet Özay

Mehmet Özay Kimdir?

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Popüler