AKADEMİK MAKALELER

AKADEMİK MAKALELER

A Brief Overview : Breaking of Islamic Tradition of Education in Malaya

A Brief Overview : Breaking of Islamic Tradition of Education in Malaya Read More in PDF :

JAMBI: AN UNKNOWN PLACE OR LOST MEMORY IN OTTOMAN POLITICAL MIND?

https://ejournal.um.edu.my/index.php/JAT/article/view/16509/10092   Abstract The period commencing from 1850s onwards witnessed drastic changes caused by internal and external factors both in the Ottoman state and the Sultanate of Jambi, a Malay political entity in the eastern part of...

‘Rumi’ Networks of al-Sinkīlī: A Biography of Bāba Dāwud

Abstract: This paper introduces Shaykh Dāwud ibn Ismā‘īl ibn Musṭafá Rūmī (also known as Bāba Dāwud or Musṭafá al-Rūmī) who was an Islamic scholar believed to have lived in Aceh sometime between 1650 and...

BANDUNG KONFERANSI’NIN 60. YILI: 1955-2015

Özet: Bu metin, 1955 yılında gerçekleştirilen Bandung Konferansı’nın altmışıncı yıl dönümü vesilesiyle kaleme alınmıştır. 2. Dünya Savaşı’nın henüz yıkıcı etkisi ortadan kalkmamışken, bu kez kapitalizm ve komünizm ideolojileri dünyayı yeni bir ayrışma ve kutuplaşma...

Malezya-Vietnam İlişkileri

http://apam.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/485/2021/07/Turkiyede-Vietnam-Calismalari-I-.pdf

A Revisiting Cultural Transformation: Education System in Malaya During the Colonial Era

This article sketches briefly the course of cultural change based on the education system both in the appearance of Malay vernacular schools and missionary initiatives in Malaya during the British administration. Read More in PDF :

Hindistan / India

Giriş Dünyanın kadim kültür ve medeniyetlerine ev sahipliği yapan Hindistan günümüzdeki sınırlarının aksine, tarihin erken devirlerinden itibaren sınırları batıda Pakistan’dan başlayıp doğuda Bangladeş’e kuzeyde Himalayalar’dan güneyde Sri Lanka’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya tekabül ediyordu....

“The Attahashi Family: The Genealogy of the Ruler of Sungai Iyu in Aceh”

Mehmet Özay                                                                 ...

Rum(i)s as the reference to the Turks and Perceptions in the Malay World

Abstract Rumis, who are identified as the seafarers and warriors in the Ottoman State, had an impact in the regions as a diasporic group exercising their professions from the West Asia through India and till...

Mehmet Özay

Mehmet Özay Kimdir?

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Popüler