AKADEMİK MAKALELER

AKADEMİK MAKALELER

‘Rumi’ Networks of al-Sinkīlī: A Biography of Bāba Dāwud

Abstract: This paper introduces Shaykh Dāwud ibn Ismā‘īl ibn Musṭafá Rūmī (also known as Bāba Dāwud or Musṭafá al-Rūmī) who was an Islamic scholar believed to have lived in Aceh sometime between 1650 and...

Güneydoğu Asya’nın İslâm Kültür ve Medeniyetine Katkısı Bağlamında Açe’de Bir Osmanlı Tekkesi: Dayah Tanoh...

Bu makalede Endonezya Cumhuriyeti Açe Eyaleti başkenti Banda Açe’ye bağlı Selimium beldesindeki Dayah Tanoh Abee adıyla meşhur zâviye konu edilecektir. Bu metin, ele alındığı konu itibarıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Read More in PDF :

“The Attahashi Family: The Genealogy of the Ruler of Sungai Iyu in Aceh”

Mehmet Özay                                                                 ...

“Kudüs Bugün Üzgün” / Al-Quds dejected today

Mehmet Özay                                                                 ...

Notes on Ottoman-Malay World Relations

https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429275449-7/notes-ottoman%E2%80%93malay-world-relations-mehmet-%C3%B6zaymehmet-%C3%B6zay

A Revisiting Cultural Transformation: Education System in Malaya During the Colonial Era

This article sketches briefly the course of cultural change based on the education system both in the appearance of Malay vernacular schools and missionary initiatives in Malaya during the British administration. Read More in PDF :

Malezya-Vietnam İlişkileri

http://apam.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/485/2021/07/Turkiyede-Vietnam-Calismalari-I-.pdf

Hindistan / India

Giriş Dünyanın kadim kültür ve medeniyetlerine ev sahipliği yapan Hindistan günümüzdeki sınırlarının aksine, tarihin erken devirlerinden itibaren sınırları batıda Pakistan’dan başlayıp doğuda Bangladeş’e kuzeyde Himalayalar’dan güneyde Sri Lanka’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya tekabül ediyordu....

Mehmet Özay

Mehmet Özay Kimdir?

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Popüler