AKADEMİK MAKALELER

AKADEMİK MAKALELER

“Kudüs Bugün Üzgün” / Al-Quds dejected today

Mehmet Özay                                                                 ...

“The Attahashi Family: The Genealogy of the Ruler of Sungai Iyu in Aceh”

Mehmet Özay                                                                 ...

A Hadhrami Scholar and Islamic Court in Aceh: e Political Biography of ‘Abd al-Raḥmān...

Abstract: ‘Abd al-Raḥmān al-Ẓāhir (1833-1896) was an inuential, dynamic Hadhrami. He was a Muslim reformer, as well as a savvy businessman and formidable diplomat. Arriving in Aceh in 1864, he embarked on both business...

Hindistan / India

Giriş Dünyanın kadim kültür ve medeniyetlerine ev sahipliği yapan Hindistan günümüzdeki sınırlarının aksine, tarihin erken devirlerinden itibaren sınırları batıda Pakistan’dan başlayıp doğuda Bangladeş’e kuzeyde Himalayalar’dan güneyde Sri Lanka’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya tekabül ediyordu....

Preliminary Thoughts Upon The Policies of The Ottoman State In the 16th Century Indian...

Abstract: This article aims to sketch concisely about the relationships between the Ottomans and the Portuguese pertaining to the developments in the Indian Ocean in the first half of the 16th century. The purpose of the...

A Revisiting Cultural Transformation: Education System in Malaya During the Colonial Era

This article sketches briefly the course of cultural change based on the education system both in the appearance of Malay vernacular schools and missionary initiatives in Malaya during the British administration. Read More in PDF :

‘Rumi’ Networks of al-Sinkīlī: A Biography of Bāba Dāwud

Abstract: This paper introduces Shaykh Dāwud ibn Ismā‘īl ibn Musṭafá Rūmī (also known as Bāba Dāwud or Musṭafá al-Rūmī) who was an Islamic scholar believed to have lived in Aceh sometime between 1650 and...

BANDUNG KONFERANSI’NIN 60. YILI: 1955-2015

Özet: Bu metin, 1955 yılında gerçekleştirilen Bandung Konferansı’nın altmışıncı yıl dönümü vesilesiyle kaleme alınmıştır. 2. Dünya Savaşı’nın henüz yıkıcı etkisi ortadan kalkmamışken, bu kez kapitalizm ve komünizm ideolojileri dünyayı yeni bir ayrışma ve kutuplaşma...

Mehmet Özay

Mehmet Özay Kimdir?

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Popüler