AKADEMİK MAKALELER

AKADEMİK MAKALELER

Hindistan / India

Giriş Dünyanın kadim kültür ve medeniyetlerine ev sahipliği yapan Hindistan günümüzdeki sınırlarının aksine, tarihin erken devirlerinden itibaren sınırları batıda Pakistan’dan başlayıp doğuda Bangladeş’e kuzeyde Himalayalar’dan güneyde Sri Lanka’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya tekabül ediyordu....

BANDUNG KONFERANSI’NIN 60. YILI: 1955-2015

Özet: Bu metin, 1955 yılında gerçekleştirilen Bandung Konferansı’nın altmışıncı yıl dönümü vesilesiyle kaleme alınmıştır. 2. Dünya Savaşı’nın henüz yıkıcı etkisi ortadan kalkmamışken, bu kez kapitalizm ve komünizm ideolojileri dünyayı yeni bir ayrışma ve kutuplaşma...

“Kudüs Bugün Üzgün” / Al-Quds dejected today

Mehmet Özay                                                                 ...

‘Rumi’ Networks of al-Sinkīlī: A Biography of Bāba Dāwud

Abstract: This paper introduces Shaykh Dāwud ibn Ismā‘īl ibn Musṭafá Rūmī (also known as Bāba Dāwud or Musṭafá al-Rūmī) who was an Islamic scholar believed to have lived in Aceh sometime between 1650 and...

“The Attahashi Family: The Genealogy of the Ruler of Sungai Iyu in Aceh”

Mehmet Özay                                                                 ...

Güneydoğu Asya’nın İslâm Kültür ve Medeniyetine Katkısı Bağlamında Açe’de Bir Osmanlı Tekkesi: Dayah Tanoh...

Bu makalede Endonezya Cumhuriyeti Açe Eyaleti başkenti Banda Açe’ye bağlı Selimium beldesindeki Dayah Tanoh Abee adıyla meşhur zâviye konu edilecektir. Bu metin, ele alındığı konu itibarıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Read More in PDF :

A Hadhrami Scholar and Islamic Court in Aceh: e Political Biography of ‘Abd al-Raḥmān...

Abstract: ‘Abd al-Raḥmān al-Ẓāhir (1833-1896) was an inuential, dynamic Hadhrami. He was a Muslim reformer, as well as a savvy businessman and formidable diplomat. Arriving in Aceh in 1864, he embarked on both business...

Mehmet Özay

Mehmet Özay Kimdir?

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Popüler