Mehmet Özay                                                                                              23.05.2020

Bugün 23 Mayıs… Bundan üç yıl önce Akif Emre vefat etti. Bugün Ramazan Bayramı arefesinde kendisine Allah rahmet diliyoruz.

Bu vefat yıl dönümünü gündeme getirmemizin nedeni, yakın geçmişte yayınlanmış olan Arakanlı Müslümanlar isimli çalışmanın ortaya çıkışında Akif Emre’nin doğrudan katkısı olmasından  kaynaklanıyor.

Arakan çalışmamızın gündeme gelmesi bundan yaklaşık on yıl öncesine dayanıyor. 2010 yılından itibaren Akif Emre’nin editörlüğünü yaptığı dünyabülteni’nde Güneydoğu Asya bölgesiyle ilgili analiz-haber yazıları yayınlanmaya başladı.

Bölgede yer alan tek tek ülkelerin yanı sıra, bölgesel ve küresel bağlamdaki gelişmeleri doğru kaynaklardan sürekli takip ederek, sahada ilgili uzman ve kişilerle görüşerek haber-analizleri kaleme alıyorduk.

Arakanlı Müslümanlar konusu da o dönem sadece bölgesel değil, küresel anlamda dikkat çeken bir nitelik kazanmıştı. Nitelik kazanmıştı diyorum, çünkü Arakanlı Müslümanların, yaşadıkları toprakları terk ederek okyanus sularında belirsizliğe açılmaları sonucu, Sumatra Adası’nın kuzeyinde karaya çıkmalarına 2008 yılı sonu ve 2009 yılı başlarında tanık olmuştum.

Açeli balıkçılar tarafından kurtarılarak Weh Adası Sabang Limanı’na getirilen Arakanlılar daha sonra bölgedeki askeri üs içerisinde “konuk” edilmişlerdi. Bu nedenle doğrudan görüşme fırsatı bulamasak da, hastaneye kaldırılan birkaç kişiyle görüşme ve mülâkat yapma imkânı bulmuştuk.

2012 yılı Haziran ayında ise bu sefer bütün dünyanın gündemine oturan gelişmeler gündeme gelmişti. Myanmar’ın batısında, Bengal Körfezi’ne bakan sahilleri boyunca uzanan Rakhine Eyaleti’nde, nüfusun yarısını oluşturan Arakanlı Müslümanlara yönelik Eyalet’teki Rakhine Budistleri ile merkezi yönetime bağlı güvenlik güçlerinin zulmü gün be gün izliyorduk.

Bu gelişme, hiç kuşku yok ki, pek çok kez tanık olunacak gelişmelerin giderek daha çok dünya gündeminde ve uluslararası kurumlar nezdinde ele alınmasının başlangıcını oluşturuyordu.

O güne kadar olduğu gibi 2012 yılı Haziran ve sonrasında Arakanlıların kendi vatanlarında maruz kaldıkları zulmü bölge kaynakları üzerinden takip ediyorduk. Burada dikkat çeken nokta, Arakanlılar ilk kez o dönemde zulme maruz kalmadıklarıydı. Bununla birlikte, Türkiye’de Myanmar ve Arakan konusunun takip edilmesi bir yana, kayda değer bilgi açığı olduğuna tanık olunuyordu.

Akif Emre’nin, Arakan’daki gelişmelerin derli toplu anlaşılması hususundaki yaklaşımı, “rapor hazırlayalım” önerisiyle gündeme geldi. Rapor, sadece o günlerde yaşanan zulüm ve bu zülme bölge ülkeleri başta olmak üzere küresel çevrelerin nasıl cevap verdikleri ile ilgili değildi. Daha çok işin tarihi vechesi, Myanmar veya daha önceki adıyla Burma Krallığı, İngilizlerin Bengal üzerinden bölgedeki varlığı ve ardından ulus-devleti sürecinde olmak üzere farklı dönemlerde Arakanlı Müslümanların durumunu ortaya koymaktı.

Böylesi bir yaklaşım, sorunun sanki bugünün bir sorunuymuş gibi algılanması tehlikesini ortadan kaldırmak, daha doğrusu toplumsal ve siyasal gelişmelerin köklü tarihsel nedenleri olduğuna işaret etmekti. Bu yaklaşım, aynı zamanda sorunun varsa çözümüne dair katkı yapacağı bir imkânı da içinde barındırıyordu.

Bölgenin önemli basın yayın organlarındaki bilgilerin dışında, Myanmar’ı Rakhine bölgesini, Arakanlı Müslümanları, bölge tarihindeki konumlarını, sömürgecilik dönemi ve ilişkileri, ulus-devlet sürecinde rolleri vb gibi süreçleri Malezya’daki kütüphanelerdeki zengin kaynaklardan istifade ile özet olarak ortaya koymuş olduk.

2012 yılında İstanbul’da uluslararası bir konferansta çalışmayı yeniden gündeme getirme şansı bulmuştuk. Akabinde, bazı düzeltilerle 2013 yılında Okur Yayınları tarafından yayınlandı.

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, Arakanlı Müslümanlar konusu 2012 ile sınırlı kalmamış, bugüne kadar etkisi giderek artan bir şekilde devam etmesi dolayısıyla bizim de gündemimizde yer almıştı. Böylece, merhum Akif Emre’nin öncülük ettiği raporun da içinde yer aldığı ve geçen yıl sonlarına kadar olan tüm yazıların bir araya getirildiği eser İbn Haldun Üniversitesi yayınları tarafından yayınlanmış oldu.

Akif Emre’nin o dönem Güneydoğu Asya Müslümanlarıyla ilgili çalışmalar konusundaki teşviki devam etti. Bu çalışmaların, genelde Güneydoğu Asya bölgesine özelde bölge Müslümanlarına yönelik ilginin ortaya çıkmasına vesile olmasını temenni ediyoruz.

Bu vesileyle, merhum Akif Emre’yi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor ve Cenab-ı Allah’dan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun.

LEAVE A REPLY