Mehmet Özay                                                                                                                     9 Nisan 2012


Açe’de uzun süredir beklenen Açe’de eyalet valiliği ve 17 belde belediye başkanlığı seçimleri 9 Nisan Pazartesi, yani bugün yapıldı. Açe siyaseti bugüne kadar değişik süreçlerin ve aktörlerin müdahalesine konu olmuş ve bu bağlamda seçim sürecine dört kez müdahale edilmişti. Bu hususlarla ilgili detayları ve görüşlerimizi 2011 yılı Haziran ayından itibaren sizinle paylaşıyoruz.
Açe’deki bu seçimlerin ne ifade ediyor ve yarışan adaylar Eyalet’e nasıl bir katkıda bulunacak soruları önemli. Bu hususa değinmeden önce, valilik seçimlerinde kimler yarışıyor bir bakalım. Valilik seçimine başkan ve başkan yardımcısı adayları katılımı söz konusu. Bu bağlamda gerek yerel partiler, gerekse ulusal siyasi partilerin adayları veya bağımsız adaylar şeklinde zuhur ettiğini görüyoruz. Başta Açe Partisi adayları Dr. Zeyni Abdullah-Müzekkir Manaf, bağımsız aday İrvandi Yusuf-Muhyan Yunan, Demokrat Parti ve SIRA’nın desteklediği Muhammed Nazar-Nova Irianşah, bağımsız aday Prof. Dr. Darni Davud-Ahmad Fauzi ve alimler çevresinden Teungku Ahmad Tacuddin-Teuku Surianşah.
Daha önce aday olacağını açıklayan Tarmizi Kerim ise adaylıktan çekildi. Daha önce adaylığı konusunda görüşlerimizi açıkladığımız Tarmizi Bey’in adaylıktan çekilişi bizim için süpriz olmadı. Ancak merkez güçlerin Tarmizi Bey’e verdikleri sözlerin en azından bir kısmını yerine getirerek seçim sürecinin başladığı geçen aydan itibaren geçici valilik makamını ‘takdir ettiler’. Yeni vali atanana kadar da bu görevini sürdürecek.
Seçimlerin en önemli ayağını elbetteki Valilik seçimi oluşturuyor. Vali, Açe idari mekanizmasında en üst düzeyde yetkili olması dolayısıyla Açe’nin gelecek beş yılında nasıl bir yapılanma izleneceği konusunda önemli rol oynayacak. Elbette bu rolün Açe Eyalet Parlamentosu ile eşgüdümlü olacağına kuşku yok. İşte tam da bu noktada, seçimlerin önemi bir kat daha artıyor. Geçen bir buçuk yıl boyunca, yani Hasan di Tiro’nun 3 Haziran’da vefatının ardından Açe Özgürlük Hareketi’nin siyasi kanadını teşkil eden Açe Partisi’nde yaşanan bölünme o günden bu yana şiddetini artırarak sürdürdü. Bir yanda son beş yılın valisi İrvandi Yusuf, öte yanda hareketin ileri gelen kadrosu arasındaki kopma seçim sürecine damgasını vurdu. Tabii, önceki yazılarımızı takip edenler hatırlayacaktır. 15 Ağustos 2005 tarihinde başlayan Açe Barış süreci salt Eyalet içi aktörlerin stratejilerine konu olmuyor. Olmasını beklemek de zaten Açe tarihine “Fransız” kalanların ve kalmakta ısrar edenlerin işi olduğunu sürekli vurguluyoruz.
Oy sayımının sürdüğü Açe’de gözlemci raporları, Açe genelinde valilik oylarının yaklaşık %54’ünün Açe Partisi adayı Dr. Zeyni ve Müzekkir Manaf’a gittiğini gösteriyor. Bu oy oranının kesinleşmesi halinde Açe’de yeni bir süreç başlayacak.
Gerek bu bölünme, gerekse henüz şartlarının tamamının hayata geçirilemediği barış sürecinin akibetini yakından etkileyecek bu seçimlerin sonuçlarını sizler için takip etmeye devam edeceğiz.

LEAVE A REPLY