Mehmet Özay                                                                                                                           11 Mayıs 2012

“Açe: Barış Kapısı”, 2009 yılında yayınlanmıştır. Açe özeline değinme gereği duyulduğundan, kitaptaki bazı bölümlerin çıkartılması uygun görülmüştür. Açe’de özellikle bu tarihden sonraki gelişmeler ise, çeşitli vesilelerle kaleme aldığımız makalelerde işlenmiştir. Kısa bir süre sonra, bir başka Açe kitabında son gelişmeleri detaylarıyla sizlerle paylaşmayı umuyoruz. 

ÖNSÖZ

GİRİŞ

GENEL BİLGİLER

Açe Kelimesinin Kökeni
COĞRAFİ KONUM
İklim
Irmaklar ve Göller
Ormanlar
İdari Yapı
DEMOGRAFİK YAPI
SOSYO-EKONOMİK DURUM
SOSYO-KÜLTÜREL HAYAT
Halk
Açe’de İslam
Serambi Mekkah
Kültürel Varlıklar
Dil ve Edebiyat
Açe Tarihinde Hikâyelerin Yeri
Geleneksel Törenler
Geleneksel Danslar
Güzel Sanatlar
Eğitim
Mimari

TARİHİ SÜREÇ

ERKEN DÖNEMDE AÇE
ORTAÇAĞLARDA AÇE
AÇE İSLAM SULTANLIĞI
Açe’nin Altın Dönemi
16. ve 20. YÜZYILLAR ARASINDA BÖLGEDEKİ AVRUPALI SÖMÜRGECİLER
Sömürgecilerin Açe’ye Müdahalesi ve Açe Savaşı
Açe Sultanlığı’nda Yönetim ve İdari Yapı
OSMANLI – AÇE İLİŞKİLERİ
Siyasal Gelişmeler
Açe’de Osmanlı İzleri
Lada Sicupak
Türk Bayrağı
Türk Köyleri
20. Yüzyılda Hollanda ve Japon Müdahalesine Karşı Direniş ve Bağımsızlık Mücadelesi

SİYASİ HAYAT

ENDONEZYA BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNDE AÇE’NİN ROLÜ
BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ VE SONRASINDA AÇE BÖLGESİ
AÇE ÖZGÜRLÜK HAREKETİ (GAM -GEREKAN ACEH MERDEKA)
Hasan Di Tiro
Helsinki Barış Anlaşması Sonrasındaki Gelişmeler
Açe İzleme Komitesi (AMM)
Son Siyasal Gelişmeler
Açe’de Ekonomik Kalkınma: ‘Rüzgâr’ın Ülkesi’nin Yeniden Keşfi

İNSAN HAKLARI İHLÂLLERİ

ENDONEZYA CUMHURİYETİ TARİHİNDE GERÇEKLEŞEN İHLALLER
Bağımsızlık Sonrasında Açe: İnsan Hakları İhlâli mi – Terörle Savaş mı?
Yasal Gösterilere Engelleme
Yakın Geçmişte Yaşananlar: Tsunamiyi mi Ordunun İcraatlarını mı Tercih Edersiniz?

EKLER
ENDONEZYA HÜKÜMETİ İLE AÇE ÖZGÜRLÜK HAREKETİ ARASINDA 15 AĞUSTOS 2005 TARİHİNDE İMZALANAN BARIŞ ANLAŞMASININ TAM METNİ
KRONOLOJİ
KAYNAKÇA

LEAVE A REPLY