PATANİ -Modern Dönem Tay-Patani İlişkileri

Tay-Patani ilişkileri modern dönemde çalkantılı bir süreci ifade eder. Tay milliyetçiliğinin önemli unsurları olan askeri cunta rejimi veya uzantıları ile ülkeyi düzlüğe çıkarma uğraşı...

PATANİ – Hacı Sulong ve Otonomi Meselesi

20. yüzyıl başlarında İngilizlerin bölgedeki politikaları gereği Patani Sultanlığı’nın Siam Krallığı’na devrinin gerçekleşmesi, Müslüman toplumun bugüne kadar süren huzursuzlukların başlangıç noktasını oluşturur. Bu süreçte...

PATANİ -Pondoklar ve Şiddet?

Bangkok yönetim çevrelerinde, Hacı Sulong’nun mücadelesinde pondok liderleriyle ortak hareket etmesi, etkisi bugüne kadar sürecek bir algının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1969 yılından başlayarak...

PATANİ – Patanili Alimler

Patani’nin siyasi bir yapı olarak ortaya çıkışı bir alimin dönemin Budist kralını İslam’a davet etmesiyle başlar.Hikayat Patani’de açıkça zikretilen ve pek çok kaynak tarafından...

PATANİ – Pondok: Geleneksel Eğitim Kurumları

Patani, yüzyıllar içerisinde bölgede İslami eğitimin merkezi olmakla ün kazanmıştır.Patani’nin son dönemde yetiştirdiği önemli akademisyenlerden Hasan Madmarn İslami eğitimi, bu bağlamda elbette ki pondok...

PATANİ – Modern dönemde İslami Eğitim

Günümüzde Patani’de ana okullarından cami idaresince yürütülen eğitim merkezlerine, pondoktan üniversiteye kadar çeşitli eğitim kurumlarına rastlamak mümkün. Bu bağlamda, geleneksel dini eğitim kurumları yani...

PATANİ -Patani Mücadelesinde Son Dönem Gelişmeler

Bangkok siyasetinde yaşanan dalgalanmalar merkezde güç yapıları arasında mücadeleleri kızıştırırken, ordunun bu süreçler üzerindeki belirleyiciği sürerken, aynı zamanda Patani halkı üzerinde de siyasi baskılar...

PATANİ – Sorunun Algılanması ve Çözüm Arayışları

Patani’de yaşanan sorunun algılanması çözüm uğraşında ilk basamak niteliğinde olduğuna kuşku yok. Bu noktada söylenmesi gereken ilk husus Patani’de yaşananların politik olduğudur. Tayland Krallığı...

PATANİ -Gelişmelere Dair Bir Değerlendirme

Thaksin döneminde şiddet olaylarının yoğun bir şekilde ortaya çıktığı 2004’de neler olup bittiği aydınlatılabilmiş değildir. Gelişmelerden Müslümanları sorumlu tutmak mümkün olmadığı gibi, faili meçhul...

PATANİ – Son Söz

Patani bölgesi Asya kara parçasının Güneydoğu çıkıntısı olan Malay dünyası ile Hint-Çini arasındaki geçiş noktasında olması bölgeye ayrı bir değer kazandırmaktadır. Topografik olarak dar...

Mehmet Özay

Mehmet Özay Kimdir?

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Popüler