PATANİ -Patani Mücadelesinde Son Dönem Gelişmeler

Bangkok siyasetinde yaşanan dalgalanmalar merkezde güç yapıları arasında mücadeleleri kızıştırırken, ordunun bu süreçler üzerindeki belirleyiciği sürerken, aynı zamanda Patani halkı üzerinde de siyasi baskılar...

Patani’de Acil Barış Çağrısı

Mehmet Özay                                            ...

PATANİ – Tarihi Perspektiften Tay-Patani İlişkileri

Günümüzde Thailand Krallığı’nın güney eyaletlerini çevreleyen coğrafyanın adı olmanın yanı sıra, bir eyalete de adını veren Patani, tarihte aynı adla anılan bir Sultanlıktı. Söz...

PATANİ – Tarihi Perspektiften Tay-Patani İlişkileri

Günümüzde Thailand Krallığı’nın güney eyaletlerini çevreleyen coğrafyanın adı olmanın yanı sıra, bir eyalete de adını veren Patani, tarihte aynı adla anılan bir Sultanlıktı. Söz...

PATANİ – Giriş

Patani Malay Müslümanları Güneydoğu Asya’nın Budist ve Malay etkileşiminin tam ortasında yer almasıyla dikkat çekmektedir. Erken dönem İslamlaşma süreçleriyle, belki de diğer Malay coğrafyalarıyla...

PATANİ -Pondoklar ve Şiddet?

Bangkok yönetim çevrelerinde, Hacı Sulong’nun mücadelesinde pondok liderleriyle ortak hareket etmesi, etkisi bugüne kadar sürecek bir algının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1969 yılından başlayarak...

PATANİ DOSYASI: Dünü ve Bugünüyle Patani

Önsöz                                                                                                  Patani adı, II. Dünya Savaşı sonrasında Güneydoğu Asya topraklarında kurulan ulus-devletler içinde ortaya çıkmış çeşitli bağımsızlık hareketlerden biri olarak bölge ve dünyada tanınmıştır.Genel...

PATANİ – Siam/Tay ve Patani Adı’nın Kökeni

Siam Krallığı olarakbilinen siyasi yapı Güneydoğu Asya tarihinin kadim krallıklarından biri olmasıyla dikkat çeker.Tarihde Siam olarak bilinen bu krallık 1939 yılında dönemin Avrupalı sömürgeci...

PATANİ – Sorunun Algılanması ve Çözüm Arayışları

Patani’de yaşanan sorunun algılanması çözüm uğraşında ilk basamak niteliğinde olduğuna kuşku yok. Bu noktada söylenmesi gereken ilk husus Patani’de yaşananların politik olduğudur. Tayland Krallığı...

Patani Deklarasyonu Yayınlandı

Mehmet Özay                                                                                                                   4 Şubat 2013   Tayland Prince...

Mehmet Özay

Mehmet Özay Kimdir?

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Popüler