PATANİ – Son Söz

Patani bölgesi Asya kara parçasının Güneydoğu çıkıntısı olan Malay dünyası ile Hint-Çini arasındaki geçiş noktasında olması bölgeye ayrı bir değer kazandırmaktadır. Topografik olarak dar...

Patani’de Barış Mümkün Mü?

Mehmet Özay                                            ...

PATANİ – Sorunun Algılanması ve Çözüm Arayışları

Patani’de yaşanan sorunun algılanması çözüm uğraşında ilk basamak niteliğinde olduğuna kuşku yok. Bu noktada söylenmesi gereken ilk husus Patani’de yaşananların politik olduğudur. Tayland Krallığı...

Patani Coğrafi Sınırları ve Yerleşim

Tarihte Patani Sultanlığı’na bağlı olan ancak 1909’da Siam Krallığı’na devredilen bölge günümüzde güney eyaletleri olarak zikredilmektedir. Bu bölge içerisinde yer alan Patani, Yala, Narathiwa...

PATANİ -Patani Mücadelesinde Son Dönem Gelişmeler

Bangkok siyasetinde yaşanan dalgalanmalar merkezde güç yapıları arasında mücadeleleri kızıştırırken, ordunun bu süreçler üzerindeki belirleyiciği sürerken, aynı zamanda Patani halkı üzerinde de siyasi baskılar...

Patani’de Acil Barış Çağrısı

Mehmet Özay                                            ...

PATANİ – Tarihi Perspektiften Tay-Patani İlişkileri

Günümüzde Thailand Krallığı’nın güney eyaletlerini çevreleyen coğrafyanın adı olmanın yanı sıra, bir eyalete de adını veren Patani, tarihte aynı adla anılan bir Sultanlıktı. Söz...

PATANİ -Modern Dönem Tay-Patani İlişkileri

Tay-Patani ilişkileri modern dönemde çalkantılı bir süreci ifade eder. Tay milliyetçiliğinin önemli unsurları olan askeri cunta rejimi veya uzantıları ile ülkeyi düzlüğe çıkarma uğraşı...

PATANİ – Erken Dönem Patani Tarihi

Bu girişin ardından, Patani coğrafyasını ve halkını tanımak için İslam öncesi döneme dair bazı hususları dile getirmekte fayda var. Güneydoğu Asya coğrafyasının neredeyse tüm...

PATANİ – Patanili Alimler

Patani’nin siyasi bir yapı olarak ortaya çıkışı bir alimin dönemin Budist kralını İslam’a davet etmesiyle başlar.Hikayat Patani’de açıkça zikretilen ve pek çok kaynak tarafından...

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Interview with Murizal Hamza

Popüler

Profile

MEHMET ÖZAY KİMDİR?