PATANİ – Tarihi Perspektiften Tay-Patani İlişkileri

Günümüzde Thailand Krallığı’nın güney eyaletlerini çevreleyen coğrafyanın adı olmanın yanı sıra, bir eyalete de adını veren Patani, tarihte aynı adla anılan bir Sultanlıktı. Söz...

Patani’de Neler Oldu ve Neler Olacak?

Mehmet Özay                                            ...

The Ulama and Islamic Education in Patani

Mehmet Özay                                            ...

Patani Barışı ve Türkiye’nin Rolü (II) / Peace Process in Patani and Turkey’s Role

Mehmet Özay                                            ...

PATANİ – Siam/Tay ve Patani Adı’nın Kökeni

Siam Krallığı olarakbilinen siyasi yapı Güneydoğu Asya tarihinin kadim krallıklarından biri olmasıyla dikkat çeker.Tarihde Siam olarak bilinen bu krallık 1939 yılında dönemin Avrupalı sömürgeci...

PATANİ’DE SİYASİ GELECEK

Mehmet Özay –Dünyabülteni-Malezya29 Temmuz 2011Tayland’da genel seçimler tamamlanalı neredeyse bir ay olmasına rağmen, henüz başbakan ataması yapılmadı. 3 Temmuz tarihinde yapılan genel...

PATANİ – Giriş

Patani Malay Müslümanları Güneydoğu Asya’nın Budist ve Malay etkileşiminin tam ortasında yer almasıyla dikkat çekmektedir. Erken dönem İslamlaşma süreçleriyle, belki de diğer Malay coğrafyalarıyla...

PATANİ DOSYASI: Dünü ve Bugünüyle Patani

Önsöz                                                                                                  Patani adı, II. Dünya Savaşı sonrasında Güneydoğu Asya topraklarında kurulan ulus-devletler içinde ortaya çıkmış çeşitli bağımsızlık hareketlerden biri olarak bölge ve dünyada tanınmıştır.Genel...

Patani Coğrafi Sınırları ve Yerleşim

Tarihte Patani Sultanlığı’na bağlı olan ancak 1909’da Siam Krallığı’na devredilen bölge günümüzde güney eyaletleri olarak zikredilmektedir. Bu bölge içerisinde yer alan Patani, Yala, Narathiwa...

PATANİ – Erken Dönem Patani Tarihi

Bu girişin ardından, Patani coğrafyasını ve halkını tanımak için İslam öncesi döneme dair bazı hususları dile getirmekte fayda var. Güneydoğu Asya coğrafyasının neredeyse tüm...

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Interview with Murizal Hamza

Popüler

Profile

MEHMET ÖZAY KİMDİR?