“Preliminary Thoughts Upon The Policies of The Ottoman State In the 16th Century Indian...

  Mehmet Özay                                             ...

Hint-Çin Savaşı mı Pan-Asya Düzeni mi?

  Mehmet Özay Genel anlamda Asya Kıtası’nın son dönemde giderek küresel anlamda ilgi odağı olmaya başladığını görüyoruz. Bu devasa kıtanın iki önemli medeniyet unsuru Çin...

  The Historical Basis of Aceh Socio-Economics Development  (1511-1904)  Dr. Mehmet Özay  Abstract It is vital to see the connection between experiences in history and contemporary developments in...

Hong Kong’da Varsıllık ve Siyasi Özgürlükler Çelişkisi

Mehmet Özay                                                                                                                2 Temmuz 2012 Teritoryal haklar bağlamında Güney Çin...

Bir Konferans Üzerine Düşünceler

Mehmet Özay                                            ...

Prof. Dr. Anthony Reid ve Çalışmaları / Anthony Reid and His Works

Mehmet Özay                                            ...

Malaka Şehir Devleti’ne Kısa Bir Bakış

Mehmet Özay                                                                                                            03.01.2011 Bugünü anlamanın yolu dünden geçer. Bu metin, dünya siyaset ve ticaret arenasında önemli bir gücü temsil eden ve son dönemde önemli...

OSMANLI DEVLETİ’NİN 16. YÜZYIL İLK YARISINDA HİNT OKYANUSU POLİTİKASI: OSMANLI-PORTEKİZ İLİŞKİLERİ[1]

Özet Bu makalede 16. yüzyılın ilk yarısındaki Osmanlı-Portekiz ilişkileri ele alınmıştır. Osmanlı Devleti’nin, 1517 yılında Memlüklü Sultanlığı’na son verip sınırlarını Hint Okyanusu kıyılarına kadar genişletmesinden...

Osmanlı Devleti İstanbul’daki Uluslararası Sempozyum’da Bir Kez Daha Gündemde

Mehmet Özay / Endonezya / timeturk20 Ekim 2008 Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca, 22 Ekim 2008 tarihleri arasında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi...

Mehmet Özay

Mehmet Özay Kimdir?

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Popüler