Asya Yüzyılı Bağlamında Hindistan Faktörü / “India As A Factor in Asian Century”

Mehmet Özay                                                                                                                 30 Mayıs 2013Though during the last...

Malaka Şehir Devleti’ne Kısa Bir Bakış

Mehmet Özay                                                                                                            03.01.2011 Bugünü anlamanın yolu dünden geçer. Bu metin, dünya siyaset ve ticaret arenasında önemli bir gücü temsil eden ve son dönemde önemli...

Hindistan’da Değişen Siyasi Atmosfer ve Seçimler / The Changing Political Atmosphere and Elections in...

Hindistan’da son on yıldır iktidardaki Kongre Partisi zor günler yaşıyor. Seçimlere birkaç ay kala, yeniden seçilme şansı zora giren partiyi kurtarma çalışmaları sürerken, ülke...

Bir Konferans Üzerine Düşünceler

Mehmet Özay                                            ...

Hint-Çin Savaşı mı Pan-Asya Düzeni mi?

  Mehmet Özay Genel anlamda Asya Kıtası’nın son dönemde giderek küresel anlamda ilgi odağı olmaya başladığını görüyoruz. Bu devasa kıtanın iki önemli medeniyet unsuru Çin...

Ertuğrul Gemisi Faciasına Dair Bir Mülâhaza

Mehmet Özay                                            ...

Asya-Pasifik’de Denizcilik Kodları ve Tarihi Referanslar / Maritime Codes in Asia-Pacific and Historical References

Mehmet Özay                                            ...

OSMANLI DEVLETİ’NİN 16. YÜZYIL İLK YARISINDA HİNT OKYANUSU POLİTİKASI: OSMANLI-PORTEKİZ İLİŞKİLERİ[1]

Özet Bu makalede 16. yüzyılın ilk yarısındaki Osmanlı-Portekiz ilişkileri ele alınmıştır. Osmanlı Devleti’nin, 1517 yılında Memlüklü Sultanlığı’na son verip sınırlarını Hint Okyanusu kıyılarına kadar genişletmesinden...

Özbaran’ın ‘Hint Okyanusu Anlatısı’ Üzerine Bazı Yaklaşımlar

Mehmet Özay                                                                                                            19 Nisan 2013Salih Özbaran’dan bir eser daha: “Osmanlı ve Portekiz: Umman’da Kapışan İmparatorluklar”. Eser, elli yılını ‘umman ilişkilerini’ anlamakla geçirmiş bir...

Mehmet Özay

Mehmet Özay Kimdir?

El Yazmaları ve Yayınlar

Mülakatlar

Popüler